Skip to main content

Elin Lundgren och Petter Pettersson på Lilith Performace Studio tilldelas Sveriges bildkonstnärsfonds Dynamostipendium på 100 000 kr.

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 16:08 CET

Bildkonstnärsfondens Dynamostipendium  är till för att uppmärksamma kreativa personer som  skapat personliga och positiva förutsättningar för bild- och formkonstnärer att producera och visa sina verk för en större publik. 

Elin Lundgren och Petter Pettersson, som leder Lilith Performance Studio i Malmö, får årets Dynamostipendium för att man skapat en mötesplats och en unik scen för den internationella performance-konsten.  Man har lyckats locka  till Malmö några av de allra mest intressanta konstnärerna som arbetar i detta fält just nu. Detta har man lyckats med genom att generöst tillhandahålla arbets- och produktionsmöjligheter för sina gästkonstnärer, men också genom sitt enastående engagemang.  Lilith har på kort tid blivit en samlingspunkt som inspirerat såväl internationella som nationella performanceartister till att experimentera, nyproducera och uppföra sina verk.

Lilith performance Studio har skapat en stark men rörlig institution som vidgat sin scen utanför de egna lokalerna och tagit staden i anspråk.  Man har lyckats skapa en solid förankring i folks medvetande både på regional och nationell nivå.  Detta inte minst genom sitt inkluderande pedagogiska kringarbete för att för föra fram performance som genre. Lilith performance studios är en i sanning fullvärdig mottagare av Dynamostipendiet 2009.

Bildkonstnärsfondens ordförande Sune Nordgren överlämnar stipendiet  den 10 december kl 20.00 på Lilith Performance Studio, Ystadvägen 22/Bragegatan 15. Efter utdelningen framför Leif Holmstrand sin performance Housework.

Mer information om Lilith Performance Studio: http://www.lilithperformancestudio.com
Elin Lundgren nås på 0735 84 70 10 och Petter Pettersson på 0768 11 26 16

Tidigare mottagare av Bildkonstnärsfondens Dynamostipendium:

2000 Anders Olofsson
2001 Ricardo Donoso
2002 Inger Molin
2003 Torbjörn Limé
2004 Jelena Rundquist
2005 Dan Lestander och Ricky Sandberg
2006 Dorothea Flodin
2007 Marc Broos
2008 Andrea Ribbung och Mattias Larson

Sveriges bildkonstnärsfond är en del av Konstnärsnämnden. Ytterligare upplysningar om stipendiet lämnas av undertecknad sekreterare.

Lars Olof Gustafson
sekreterare Sveriges bildkonstnärsfond

T: 08 402 35 75
E: l.o.gustafson@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden är en myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden och löpande bevaka trygghetssystemen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.