Skip to main content

Internationella bidrag till musikområdet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 11:44 CET

Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag inom musikområdet. Vid årets fjärde fördelning beviljas 51 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 740 000 kronor.


Bland de konstnärer vilka fått bidrag finns musikern och komponisten Tami Tamakifrån Göteborg som får bidrag för kulturutbyte i utlandet för att resa till USA för att framföra sina kompositioner på The Kitchen i New York.

De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och internationella turnéer.

Komponisten Mirjam Tally från Visby får bidrag för kulturutbyte i utlandet för att spela en konsert i Tallin tillsammans med den estniska folksångaren Meelika Hainsoo och bidrag för kulturutbyte i Sverige för att bjuda in henne till Gotland för att upprepa konserten i Sverige och för att spela in i studio.

Musikern och komponisten Simone Dos Santos De Mendoncafrån Stockholm och känd under artistnamnet Simone Moreno får bidrag för kulturutbyte i utlandet för att resa till Brasilien och bland annat spela på karnevalen i Salvador da Bahia i februari.

Ester Ideskog, Johannes Berglund och Samuel Starcksamtliga musiker och komponister från Stockholm får resebidrag för att under en tågresa på Transibiriska järnvägen med start i Moskva och slutstation i Peking komponera och spela in musik påverkade av resans begränsande förhållanden.

Totalt har 92 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 2 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året behandlades sammanlagt 102 ansökningar.

Bidrag ges till utbyten med 26 olika länder på sex kontinenter.

En förteckning över beviljade bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se, telefon (direkt) 08-506 550 79

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärernas och konstarternas utveckling såväl genom fördelning av bidrag som genom andra åtgärder. Myndigheten analyserar och sprider kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt bevakar löpande trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärligt arbete.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.