Skip to main content

Konstnärsnämnden fördelar 32 tioåriga långtidsstipendier inom områdena bild- och form, musik, teater, dans och film

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 19:03 CEST

PRESSMEDDELANDE 2012-10-02

Konstnärsnämndens styrelse har beslutat om 32 långtidsstipendier om tio år vardera. De trettiotvå utvalda stipendiaterna är sedan längre tid verksamma inom konstområdena bild- och form, musik, teater, dans och film samt och bidrar till utvecklingen inom sina respektive områden. Långtidsstipendiet är nu på 132 000 kr per år vilket innebär ett beslut om totalt drygt 42 miljoner kronor. Till årets utdelning hade 664 konstnärer lämnat in ansökningar. 

”Långtidsstipendierna är en oerhört viktig form av stöd som just genom sin utsträckning i tid ger utrymme för ett antal framstående konstnärer att koncentrera sig på att utveckla sina konstnärskap” säger Konstnärsnämndens ordförande Ingrid Elam.

Konstnärer som filmregissören Björn Runge, koreografen och dansaren Virpi Pahkinen, musikern Kerstin Frödin, mimaren Ika Nord och bildkonstnären Christian Andersson är några av de konstnärer som nu får Konstnärsnämndens tioåriga långtidsstipendier.

Regeringen har sedan 1992 inrättat 102 långtidsstipendier som delas ut av Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Från och med i år har antalet stipendier inom Konstnärsnämndens områden ökat med sju stycken sedan medel från tidigare statliga inkomstgarantier omvandlats till långtidsstipendier enligt riksdagsbeslut i maj 2010.

Beslutslista över beviljade bidrag samt korta beskrivningar kan laddas ner här >>.

Konstnärsnämnden har tillsammans med Författarfonden följt upp tidigare beviljade långtidsstipendier och har redovisat resultatet av den studien i en rapport >>.

Kontaktinformation:

larsolof.gustafson@konstnarsnamnden.se

Telefon (direkt) 08-50 65 50 75 

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Mer information på www.konstnarsnamnden.se

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy