Skip to main content

Sommarens resebidrag och internationella utbyten inom film och teater beslutade

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 13:36 CEST

I årets andra beslutsomgång fördelade Konstnärsnämnden
650 000 kronor till sammanlagt 54 konstnärer inom film- och teaterområdet. Bidragen möjliggör resor och utbyten till 23 olika länder, bl. a Kamerun, Jemen och Grönland.

Syftet med bidragen är att konstnärer ska kunna utveckla internationella samarbeten, besöka filmfestivaler, göra researchresor, delta i fortbildning och workshops, genomföra gästspel och kontaktresor som kan ge internationella arbetsmöjligheter och nya kontaktytor.

Konstnärsnämnden beviljade ett flertal bidrag inom nycirkusområdet bl. a till gruppen Svalbard Company som är inbjudna till festivalen Deltebre Dansa i Spanien, samt till medlemmar från eld/cirkusgruppen Burn out punks för ett gästspel i Nuuk på Grönland. Flertalet av omgångens resebidrag inom teater gick till resor inom Europa, men t ex regissören Bim De Verdier med kollegor fick bidrag för ett utbyte i Brasilien där de ska arbeta med Sara Stridsbergs texter.

Inom film gavs flera bidrag till researchresor där t ex filmaren Theresa Traore Dahlberg fick resebidrag till Ouagadougou i Burkina Faso för att göra research för sin kommande dokumentärfilm. Flera ansökningar om internationella workshops kom in, och man beviljade  bl.a Cecila Björk som blivit antagen till Torino Filmlab i Italien.

En del internationella kulturutbyten äger rum i Sverige och tre  sådana utbyten inom filmområdet beviljades.

Läs här vilka som beviljats stöd samt till vilka länder: (klicka på länkarna)
TEATER - resebidrag och internationella kulturutbyten
FILM - resebidrag och internationella kulturutbyten


Besluten fattades av arbetsgruppen för teater-, film- och danskonstnärer. I beredningen beaktas utöver kvalitet, även kriterier som jämställdhet, geografisk och genremässig spridning samt mångfald.
Sammanlagt behandlades 205 ansökningar och man beviljade 19 bidrag inom film och 35 inom teater.

De internationella ansökningarna inom dansområdet behandlas av Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram – KID, se separat meddelande om några dagar.

Internationella bidrag beslutas 4 ggr/år och nästa sista ansökningsdag är den 4 september 2014.


Kontakt:

Tina Pettersson

Handläggare för teater-, dans- och filmkonstnärer

tina.pettersson@konstnarsnamnden.se

Telefon 08-506 550 58, vx 00

www.konstnarsnamnden.se


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling, internationella kontakter och främjar konstnärlig utveckling samt håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.