Skip to main content

Arbetslivsminister Hans Karlsson delar ut pris till årets friskaste företag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 12:22 CET

Arbetslivsminister Hans Karlsson delar ut pris till Årets friskaste företag Torsdag den 4 december december delar arbetslivsminister Hans Karlsson ut priset till det företag som har gjort de bästa insatserna för att se till att personalens välbefinnande är stort. Vilka som vunnit avslöjas vid prisutdelningen.

NOMINERADE FÖRETAG I MINSTA KLASSEN – ÖVER TRE HUNDRA ANSTÄLLDA:
Vägverket personlig service nord
”Vägverket Personlig Service Nord har genom ett ambitiöst och väl genomtänkt arbete utformat en friskvårds-policy som skapar goda förutsättningar för hälsa på arbetet. De har ett systematiskt och strategiskt hälsoarbete som integrerats i den tidigare befintliga arbetsmiljöarbetet.”

Sala-Heby Energi Holding AB
"Sala-Heby Energi Holding AB lednings positiva inställning till friskvård och hälsa genomsyrar organisationen. De har med sina utomordentliga målformuleringar lagt grunden för ett väl genomtänkt och långsiktigt hälsoarbete.”

NOMINERADE FÖRETAG I DEN STÖRRE KLASSEN – ÖVER TRE HUNDRA ANSTÄLLDA:
Landstingservice Dalarna
” Landstingsservice Dalarnas hälsoarbete genomsyras av kreativitet. De har genom bra målsättningar och hand-lingsplaner lyckats med implementeringen av sitt hälsoarbete, delaktighet löper som en röd tråd genom verk-samheten."

Billerud AB Gruvöns Bruk
”Billerud AB Gruvöns Bruk visar prov på ett viljeinriktat och strategiskt friskvårdsarbete, vilket är väl förankrat i ledningen. Med hjälp av en integrerad friskvårdsorganisation och i nära samarbete med företagshälsovården bedrivs ett långsiktigt hälsoarbete med högt ställda visioner och mål för de anställdas hälsa, miljö, trivsel och delaktighet”

Dels kommer en klassegrare i varje klass att utses men också en huvudsegrare som får pris som årets friskaste företag. Tävlingen Årets friskaste företag 2003 är en del av Korpens arbete med hälsodiplomering av företag.

PRISUTDELNING SKER I SKÅNSKA GRUVAN PÅ DJURGÅRDEN, ROSENDALSVÄGEN 14, KL. 15.30. PRISUTDELNINGEN INLEDS MED ATT ARBETSLIVSMINISTER HANS KARLSSON TALAR OM FRISKVÅRD I ARBETSLIVET KL. 15.15. MEDIA HÄLSAS VÄLKOMMEN TILL PRISUTDELNINGEN. VINNARE AV TÄV-LINGEN KOMMER ATT KUNGÖRAS PÅ WWW.KORPEN.SE KL. 15.30.

Mer information om tävlingen och juryns arbete kan erhållas av Kent Thuresson tel. 0739-670 276. För kom-mentarer om varför Korpen arrangerar denna tävling vg kontakta Generalsekreterare Bo Andersson tel. 070-221 79 28. Tävlingen genomförs i samarbete med DAGENS INDUSTRI.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera