Skip to main content

De internationella bolagsskatterna har minskat med 29 procent sedan 1982 - Sveriges bolagsskatt halverad

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:25 CET

Den genomsnittliga bolagsskatten i världen har minskat med 29 procent under de senaste fjorton åren. Idag ligger snittet på 27,1 procent jämfört med 38 procent 1982. Den svenska bolagsskatten har följt den internationella utvecklingen. Idag är den 28 procent närmast en halvering jämfört med 1980-talet. Det visar en ny analys från KPMG* som bygger på de årliga internationella undersökningarna om bolagsskatten som KPMG genomfört sedan 1982.

− Även om nivåerna varierar mellan olika länder är den neråtgående trenden mycket tydlig. Den inleddes när Margareth Thatcher sänkte bolagsskatterna i Storbritannien från 52 procent till 35 i början av 1980-talet. Globalisering och ökad frihandel har sedan drivit på processen och begränsat möjligheterna för enskilda länder att sätta nivåerna för bolagsskatten utan hänsyn till omvärlden, säger Per Snellman Director på KPMG Skatt i Stockholm.

Bolagsskatterna varierar fortfarande kraftigt mellan olika ekonomiska block. EU har det lägsta genomsnittet med 25,7 procent. Genomsnittet har sjunkit i takt med att nya medlemsländer kommit med. År 1993 bestod EU av 15 länder och den genomsnittliga bolagsskatten var 38 procent. År 2006 hade den fallit med en tredjedel till 25,7 procent. De nya medlemsstaterna från Östeuropa med en genomsnittlig bolagsskatt på endast 18,9 procent har starkt bidragit till detta. Irland är det land inom EU som sänkt sina skatter mest, från 40 procent 1993 till endast 12,5 procent 2006.

G7-länderna har det högsta genomsnittet med 36,5 procent. Det dras upp av de höga bolagsskatterna i USA (40 procent), Japan (40,5 procent), Italien (37,3 procent) och Tyskland (38,3 procent).

Analysen visar att många av de länder som sänkt sina bolagsskatter samtidigt haft en gynnsam ekonomisk utveckling. Men det är svårt att peka ut vilken enskild påverkan just bolagsskatten haft. I många fall har sänkningen varit en del av avregleringar av ekonomin där reformering av skattesystemet och sänkta nivåer varit en del. Exempel på detta är Storbritannien i början av 1980-talet och Sverige i början av 1990-talet.

− En del av förklaringen till att nivåerna kan variera så mycket är att för de internationella företagen är bolagsskatten en kostnad bland andra för att bedriva verksamhet i ett visst land. För bolaget är en det ofta värt att betala en högre bolagsskatt om landet för övrigt erbjuder en stabil institutionell miljö, säger Per Snellman, Director på KPMG Skatt i Stockholm. Han fortsätter:

− Ett krångligt skattesystem kan för många företag innebära så stora ökade direkta kostnader för hanteringen och osäkerhet om vilka skatter man kommer att krävas på, att effekterna av låga bolagsskatter i det närmaste försvinner.

* Analysen Corporate Income Tax Rate – A Trend Analysis bygger på KPMGs årliga internationella undersökningar om bolagsskatten i olika länder. Det första genomfördes 1993 och 23 länder ingick. År 2006 ingår 86 länder i undersökningen.

För ytterligare information kontakta

Per Snellman, Director, KPMG Skatt, tel 08 – 723 96 49. per.snellman@kpmg.se

Linda Nordström, PR, tel: 08-723 94 49, linda.nordstrom@kpmg.se