Skip to main content

Fler börsbolag upptäcker brott mot uppförandekoden

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 13:00 CEST

Hela 67 procent av Sveriges största börsbolag upptäckte förra året personal som bröt mot den egna uppförandekoden, vilket är en ökning med 21 procentenheter på två år. Av börsens 50 största bolag uppger 42 procent att de under 2012 avskedade personal p.g.a. brott mot uppförandekoden. Det visar en undersökning från konsultföretaget KPMG och advokatfirman Delphi.

Rapporten ”Codes of Conduct in the Swedish business sector 2013” visar att hela 84 procent av Sveriges 50 största börsbolag idag arbetar aktivt med uppförandekoder. Personalen är den huvudsakliga målgruppen för koderna men 71 procent uppmuntrar externa parter att följa den egna koden. 57 procent uppger att deras koder även omfattar externa parter.

”Trenden är helt klart att inkludera fler samarbetsparter i värdekedjan, de företag som inte gör det har inte kommit hela vägen. Jag tycker att en större andel av bolagen borde arbeta tillsammans med sina affärspartners, och exempelvis begära att leverantörerna följer den egna uppförandekoden, bara 10 procent av de undersökta företagen begär i sina avtal med leverantörer, agenter, distributörer och kunder att de ska följa uppförandekoden”, säger Martin Krüger, ansvarig för KPMG Forensic, som anser att många bolag skulle vinna på att arbeta närmre sina affärspartners och viktiga intressenter, som en investering i bolagens förtroendekapital.

Även advokat Johan Kahn på Advokatfirman Delphi understryker vikten av att få in koderna i avtalen. ”Ett antal bolag i studien anser att deras leverantörer är skyldiga att följa deras uppförandekoder trots att det inte har reglerats i avtal, men det skulle jag inte våga förlita mig på. Vi rekommenderar även att man skriver in i avtalet vad som händer vid ett brott mot uppförandekoden”, säger Johan Kahn.

Martin Krüger och Johan Kahn är eniga kring att de 50 undersökta börsbolagen är bland de främsta i Sverige när det gäller arbeta mot exempelvis mutor och diskriminering, mindre börsbolag och övriga näringslivet har oftast inte kommit lika långt i arbetet med uppförandekoder. Hos de företag som kommit längst finns också en väl utvecklad och kommunicerad funktion för whistleblowing, genom vilken personal och andra kan anmäla överträdelser och brott mot koden.

”Det finns en stark trend att bolag går till botten med misstänkta brott mot uppförandekoder genom att tillsätta omfattande utredningar för att klargöra vad som gått snett och hur. Detta är givetvis positivt men bolagen borde också vara noggrannare med att undersöka leverantörer och andra affärspartners redan innan de ger sig in i en affärsrelation. Att agera proaktivt i dessa frågor är alltid bättre än att
tvingas hantera skador i efterhand”, säger Johan Kahn.

”Hos de företag som kommit längst finns också en väl utvecklad och kommunicerad whistleblowing-rutin, där personal och andra kan anmäla kodöverträdelser”, säger Martin Krüger.

Undersökningen, som även genomfördes 2011 och 2009, visar att de vanligaste kodöverträdelserna gäller intressekonflikter mellan företaget och den anställde, diskriminering och olovlig användning av företagets tillgångar, exempelvis mobiltelefoner. De flesta som upptäcks kommer undan med en varning, hälften av bolagen i undersökningen delade ut minst en sådan varning under fjolåret, 42 procent avskedade personal. Bara 17 procent av företagen polisanmälde överträdelser under fjolåret.

”Idag vidtar företag oftare än förr skarpa åtgärder vid överträdelser av interna regler, det visar att ledningen tar överträdelserna på allvar. Trenden är att vara öppen med vad som sker, både internt och externt gentemot ägare, media och kunder”, säger Martin Krüger.

Företag får dock inte gå för långt i sin strävan att upprätthålla en god efterlevnad av sin uppförandekod.

”Det finns en hel del juridiska förutsättningar att ta i beaktande vid införande av exempelvis ett whistleblowersystem. Det är lätt att själv göra sig skyldig till lagöverträdelser eller etiskt tveksamt agerande när man utreder överträdelser. Här måste man se upp”, avslutar Johan Kahn.

Läs hela rapporten: www.kpmg.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Krüger, ansvarig
KPMG Forensic, tel. 0705-27 47 60, martin.kruger@kpmg.se

Maria Bucher,
presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Johan Kahn, Partner,
Advokatfirman Delphi, tel. 0709-25 25 44, johan.kahn@delphi.se   


Om KPMG 

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter. KPMG utsågs till The Sustainable Firm of the Year av International Accounting Bulletin, både 2012 och 2013.

 

Bifogade filer

PDF-dokument