Skip to main content

Hållbarhetsredovisning ökar starkt globalt

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 07:00 CET

Från att ha varit en internationell förebild inom CSR-frågor har Sverige blivit omsprunget. Det visar en färsk internationell studie från KPMG baserad på 3 400 bolag, bland dem de 250 största i hela världen. Sverige hamnar på plats 13 av de 34 länderna som deltog i undersökningen.

KPMGs undersökning omfattar de 100 största bolagen i 34 länder, totalt 3 400 bolag. Bland de svenska bolagen i undersökningen hållbarhetsredovisade 72 procent. Det placerar Sverige på 13:e plats i hållbarhetstoppen, en hårsmån före Nigeria och Ungern. I förra undersökningen hamnade Sverige på 7:e plats. I toppen av årets lista ligger Storbritannien (där alla av de 100 största bolagen hållbarhetsredovisar) följt av Japan och Sydafrika.

– Även om svenska företag halkat efter i hållbarhetstoppen så är kvaliteten på den rapporterade informationen hög och de svenska bolagens bakomliggande processer är relativt mogna. Internationellt ser vi däremot att företag har problem med kvaliteten på sin hållbarhetsinformation. Mer än 30 procent av de största bolagen tvingas justera felaktigt rapporterade uppgifter. Det är lång väg kvar till dess att hållbarhetsinformationen håller samma höga kvalitet som den finansiella informationen, säger Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsfrågor på KPMG.

Trenden är att antalet bolag som hållbarhetsredovisar ökar över hela världen. Ökningen de senaste tre åren var särskilt stor i Norden där antalet redovisande företag i Danmark ökade från 24 till 91 procent och i Finland där antalet ökade från 44 till 85 procent.

Den viktigaste drivkraften för att hållbarhetsredovisa är att stärka varumärket. Många av de största bolagen anser dessutom att hållbarhetsarbetet ökar aktieägarvärdet och underlättar att ta in nytt kapital. Hållbarhetsredovisningen har lite förenklat gått från att vara kopplad till moral och etik till att bli mer affärskritisk.

– För tio år sedan miljöredovisade bara företag med uppenbar miljöpåverkan. I dag är hållbarhetsredovisningen snarare en förutsättning för internationella affärer, säger Åse Bäckström.

Undersökningen omfattar även de 250 största bolagen i världen. Bland dessa hållbarhetsredovisar nästan alla bolag (95 procent), vilket kan jämföras med 83 procent 2008 och bara 35 procent 1999. Hela två tredjedelar av de 5 procent av jättarna som inte hållbarhetsredovisar är amerikanska.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från kpmg.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Åse Bäckström, Head of Climate Change & Sustainability, tel. 08-723 97 29, ase.backstrom@kpmg.se
Joakim Löfgren, Presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se´

 

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 138 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har KPMG 1 600 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Bifogade filer

PDF-dokument