Skip to main content

Incitamentsprogram ökar i svenska börsbolag

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:04 CET

Incitamentsprogrammen hos svenska bolag ökar och omfattar i större utsträckning alla anställda i bolagen. Samtidigt minskar kraven på motprestation, det visar en ny studie om incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag från KPMG.

KPMG har i en studie kartlagt de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under bolagstämmorna 2015. Studien omfattar 267 svenska bolag som är noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange. De 12 bolag som hade sin bolagsstämma sent under 2015 omfattas inte i studien.

Studien visar bland annat att andelen bolag som föreslagit ett nytt program har ökat från 29 procent 2013 till 37 procent 2015 vilket är den högsta nivån på många år. Nya program är vanligast inom branscherna IT och Hälsovård. Bland de föreslagna programmen dominerar aktieprogram (50 procent) och teckningsoptioner (23 procent) vilket är en trend som kunnat skönjas ett par år. Studien visar också att andelen program som omfattar samtliga anställda har ökat med 8 procent sedan 2013.

– Det vanligaste är att incitamentsprogram erbjuds de övre chefsnivåerna, men vi ser nu en tydlig ökning mot program som omfattar samtliga anställda. Det kan tolkas som en ökad tro på vikten av inkludering och att medarbetare på fler nivåer presterar bättre om de har samma mål som bolaget i stort, säger Daniel Frigell, ansvarig för incitamentsprogram på KPMG

En av orsakerna till den höga andelen program kan också vara den starka börsutvecklingen under de senaste åren. En stark börsutveckling leder i regel till ökat intresse för aktierelaterade program och då i synnerhet breda program.

Den största ökningen av incitamentsprogram för samtliga anställda står småföretagen för, men även de stora företagen står för en ökning av antalet av denna typ av program.

– 31 procent (31 stycken) av börsbolagen som i år föreslår incitamentsprogram, föreslår ett program som omfattar samtliga anställda. Det är den största andelen sedan mätningen startade 2008, säger Daniel Frigell.

KPMG:s studie visar även att 54 procent av de föreslagna programmen har någon form av prestationskrav vilket är en minskning med 6 procent sedan 2013. Bland bolagen är det de stora och medelstora bolagen som har störst andel program med prestationskrav. Bland småföretagen har man istället i större utsträckning program som kräver egen investering från de anställda.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Frigell, Ansvarig för Incitamentsprogram KPMG, tel:+46 70 8669747, daniel.frigell@kpmg.se

Maria Bucher, Pressansvarig, KPMG, tel: +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG

KPMG jobbar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.


About KPMG International
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 156 countries and have 152,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.