Skip to main content

Internationell KPMG-studie visar: Indirekta skatter höjs för att rädda finanserna

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:30 CEST

Skattesatserna åker upp och ner i världens länder utan någon synbar logik. Men för regeringar som vill förbättra statens finanser är en höjning av de indirekta skatterna en flitigt använd metod. Hela 13 länder har nyligen gjort det, visar en ny internationell undersökning från KPMG.

“En av de största utmaningarna i dag är att skattelagstiftningen är lokal medan företagens affärer
är globala”, säger Tina Zetterlund, chef över verksamhetsområde Skatt på KPMG i Sverige, och fortsätter: ”Att applicera nationella skattelagar på företag som verkar internationellt skapar problem. Många länder använder sina skattesystem för att konkurrera om investeringar och jobb, och för att tjäna på de egna multinationella företagens aktiviteter i utlandet.”

KMPG International’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2014 visar att sedan föregående års upplaga av undersökningen (publicerad i januari 2013) har 13 länder ökat sina indirekta skattesatser samtidigt som inget land har sänkt dem. Nio länder ökade sina bolagsskatter och 24 minskade dem.  Ökningen av skattesatserna för indirekta skatter (i Sverige moms och punktskatter) är utan tvekan bevis på att de har blivit det främsta valet av skatt för regeringar världen över som letar efter möjligheter att öka sina inkomster.

Av de länder som tar ut indirekt skatt hamnar Ungern i topp med en skattesats på 27 procent. Med en momssats på 25 procent kommer Sverige på en delad tredjeplats. Lägst är Aruba med 1,5 procent.

”Indirekta skatter ändras nästan varje dag i ett antal länder. Denna variation skapar mängder med utmaningar för företagen. Vi ser för närvarande många förändringar på skatteområdet internationellt”, säger Susann Lundström, Partner, Indirect Tax.

Den 30 juni kl 14.00 arrangerar KPMG ett seminarium
i Almedalen om internationella skattefrågor under rubriken: ”Är skatt nästa hållbarhetsfråga?”.

 

För att se tabeller rörande förändringar av bolagsskattesatser samt Top 10: Högsta och lägsta bolagsskatter och indirekta skatter, vänligen se bifogat pressmeddelande. Användare kan jämföra företags- och indirekta skatter i över 130 länder genom att använda KPMG:s online skattesatsverktyg: www.kpmg.com/taxrates

 

För mer information, vänligen kontakta:

Susann Lundström, Partner, Indirect Tax på KPMG i Sverige, tel. 070 2689698, Susann.lundstrom@kpmg.se
Maria Bucher, presschef KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se


Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Bifogade filer

PDF-dokument