Skip to main content

KPMG genomför idéstudie för fast förbindelse mellan Sverige och Finland

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 14:28 CEST

KPMG Sverige har tecknat ett avtal med det åländska utvecklingsföretaget FS Links för att genomföra en idéstudie som utreder förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Sverige och Finland. Som teknisk lösning undersöks den nya transporttekniken Hyperloop.

Det FS Links vill undersöka är om den så kallade Hyperloop-teknologin kan användas för att möjliggöra byggandet av en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.

Hyperloop är en teknik som består av magnetdrivna fordon som färdas i slutna rörsystem med lågt lufttryck, vilket möjliggör svindlande hastigheter på 1 200 km i timmen.

Ansvarig för projektet från KPMGs sida gentemot FS Links är Åsa Hansson och projektledare är Sven Draganja. I projektet medverkar också teknikkonsulten Ramböll, för att utreda de tekniska förutsättningarna för sträckningen på land och under Österjön, samt advokatbyrån Setterwalls, för de juridiska aspekterna. Idéstudien som ska tas fram fokuserar på de initiala finansiella, legala och tekniska förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.

– KPMG bidrar med tidigare erfarenheter från stora infrastrukturprojekt och ansvarar här dels för den övergripande projektledningen, dels för valideringen av ett initialt business case för korridoren Stockholm-Helsingfors. Vi kommer även stödja vår uppdragsgivare, FS Links, med intressenthantering och affärsutvecklingsfrågor. Genom våra underkonsulter Ramböll och Setterwalls formerar vi ett komplett rådgivarteam som även bidrar med teknisk och juridisk rådgivning i detta viktiga projekt, säger Åsa Hansson.

− Vi sneglar på vad Öresundsförbindelsen betytt för den regionens utveckling av näringsliv, universiteten och kulturen i både Sverige och Danmark. En fast förbindelse mellan Sverige, Åland och Finland knyter exempelvis ihop orterna Stockholm, Uppsala, Åbo, Salo och Helsingfors. Rambölls uppdrag är att identifiera en miljömässigt och tekniskt lämplig korridor både på den svenska och finska sidan. Mest utmanande blir tunnellösningen under Östersjöns botten från Norrtälje via Åland till Åbo, säger Malcolm Sjödahl, affärsutvecklingschef på Ramböll.

− Tekniken omfattningen av projektet och det faktum att linjesträckningen är tänkt att dras över flera länder innebär många intressanta juridiska utmaningar säger Ulf Djurberg, advokat på Setterwalls advokatbyrå.

Resultatet av idéstudien är planerad att presenteras i Almedalen den 4 juli. När idéstudien är genomförd och presenterad påbörjas arbetet med en riktig förstudie som enligt plan ska inledas under hösten.

Unikt test i Nevadaöknen

Den 11 maj håller Hyperloop sitt första offentliga driftstest i Nevadaöknen, ett så kallat Propulsion Open Air Test. I samband med detta presenteras förbindelsen mellan Sverige och Finland som ett möjligt pilotprojekt för Hyperloop. Åsa Hansson och Sven Draganja är på plats i Nevadaöknen norr om Las Vegas tillsammans med Malcolm Sjödahl, affärsutvecklingschef på Ramböll och Ulf Djurberg, delägare och advokat på Setterwalls.

För mer information kontakta gärna:

Åsa Hansson, ansvarig för infrastrukturfrågor på KPMG Sverige, tel:+46 70-577 51 32, epost: asa.hansson@kpmg.se

Malcolm Sjödahl, affärsutvecklingschef Ramböll, tel: +46 72-700 19 56, epost: malcolm.sjodahl@ramboll.com

Ulf Djurberg, Setterwall, tel: +46 70 622 98 60  epost: ulf.djurberg@setterwalls.se

Maria Bucher, presschef, KPMG Sverige, tel: +46 73-347 9454, maria.bucher@kpmg.se

Fakta FS Links

FS Links AB är ett utvecklingsföretag etablerat för att utveckla idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland (Stockholm-Helsingfors via Åland). FS Links vill nu bland annat undersöka om den så kallade Hyperloop-teknologin kan användas för att möjliggöra byggandet av en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.

Fakta/Hyperloop

Hyperloop One grundar sig på en idé från Teslas grundare Elon Musk om ett transportmedel som går över 1000 km i timmen i en tub med extremt lågt lufttryck. Företaget är baserat i Kalifornien och finansieras av några av världens främsta entreprenörer, däribland Shervin Pishevar (investerare i Uber och Airbnb) och Brogan Bam Brogan (tidigare chefstekniker på SpaceX). Hyperloop One jobbar med att utveckla själva teknologin och undersöker samtidigt efter intressanta platser och projekt i världen där tekniken skulle kunna användas.

Om KPMGKPMG jobbar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

 

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.


About KPMG International
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 156 countries and have 152,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.