Skip to main content

Ny studie av svenska organisationer: Bara 15 % är framgångsrika i sin projekthantering

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2017 10:31 CET

Att genomföra rätt projekt på rätt sätt är en nyckel till ökad konkurrenskraft och framgång. Inte minst när alla stora investeringar, förändringar och strategiska satsningar i dag drivs som projekt. Tillsammans med PMI Sverige har KPMG genomfört en omfattande undersökning inom området. Resultatet bekräftar att det i Sverige finns en begränsad koppling mellan strategi/affärsmål och de projekt som drivs.

Målet har varit att undersöka hur projekt hanteras i Sverige samt att beskriva trender och kritiska framgångsfaktorer. Respondenterna i studien kommer från 20 olika branscher med representation från både projektledare och organisationsledare.

  • Det vi kan se är att företag och organisationer spenderar miljarder kronor på projekt som sällan uppfyller förväntningarna att leverera avsedd affärsnytta. Tillsammans med PMI i Sverige ville vi därför undersöka hur organisationer kan förbättra projekthanteringen och leverera önskat resultat, förklarar Henrik Bagewitz, ansvarig för Project Advisory på KPMG i Sverige.

Även om de flesta organisationer är medvetna om vikten av fungerande projektstyrning är det färre som lyckas i praktiken. I undersökningen menar hela 98 % att betydelsen av styrning och strategisk koppling är hög/medium för framgångsrika projekt och ökat affärsvärde. Ändå hävdar 25-30 % att de inte styr/prioriterar vilka projekt som startar genom en tydlig process. I undersökningen svarar bara 15 % att de anser sig vara framgångsrika i sin projekthantering (leverans i tid, budget och med majoriteten av målen realiserade).

  • Att anamma de ledande principer som finns för projekt är ett sätt att öka effektiviteten och säkerställa att rätt initiativ drivs. Det finns ingen enkel ”quick fix” men det är tydligt vilka områden som är viktiga. Insikten och strukturen för förbättring finns. Däremot har det saknats kännedom om hur förändring och strategiska initiativ drivs i Sverige och hur det går – studien är därför en unik temperaturmätare, säger Henrik Bagewitz.

Studien visar på en liknande relation mellan medvetenhet och (bristen på) praktiskt genomförande när det kommer till förändringsförmåga. Nio av tio hävdar att betydelsen av organisatorisk förändring är hög/medium för framgångsrika projekt och ökat affärsvärde. Samtidigt svarar 83 % att deras organisation presterar låg/medium i att vara agil och flexibel.

  • Att förstå och driva förändring är i dag vardag för alla typer av verksamheter, och en viktig förutsättning för att överleva i det långa loppet. Hur väl svenska organisationer lyckas påverkar således Sveriges konkurrenskraft också på ett övergripande plan. När transformationsarbete i regel drivs i projektform blir det förstås ännu viktigare att jobba smart och rätt, säger Håkan Olsson, Vice President Corporate Outreach på PMI Sverige.

KPMG och PMI Sverige offentliggör den nya rapporten på Passion For Projects Congress 2017 i Malmö den 14 mars. Konferensen är Skandinaviens största mötesplats för yrkesverksamma inom projekt- och förändringshantering.

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory, KPMG, tel. +46 8-723 92 69, henrik.bagewitz@kpmg.se

Maria Bucher, Presschef, KPMG, tel: +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Jenny Wieslander Chandler, Marknads och Kommunikationschef, PMI Sweden Chapter, tel. +46 70-000 3785, jenny.wieslander.chandler@pmi-se.org

Om KPMG

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring.
Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 174 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1700 medarbetare på ett 50-tal orter. Läs mer på
kpmg.se

About KPMG International
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 156 countries and have 152,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.