Skip to main content

Ny studie från World Economic Forum och KPMG: Ideell sektor får nyckelroll i framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 09:00 CET

Ideella organisationer kommer att spela en ny och ännu viktigare roll i framtiden. En ny studie från KPMG och World Economic Forum visar hur gränserna mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhälle smälter samman.

Idéstudien The Future Role of Civil Society bygger på input från 200 chefer och ledare inom olika samhällssektorer, ett stort antal expertintervjuer och fem workshops. Studien är ett samarbete mellan KPMG och World Economic Forum och presenterades nyligen i Davos. En tendens som tas upp i rapporten är att offentlig, privat och ideell sektor blir alltmer lika i uttryck och förhållningssätt och att det på många sätt är den ideella sektorn som anger tonen när viktiga framtidsfrågor diskuteras, inte minst hållbarhetsfrågor,

”Studien beskriver bland annat ett antal intressanta framtidsscenarier som är viktiga att förstå i strategiskt arbete inom offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor”, säger Fredrik Sjölander branschansvarig för Ideell sektor på  KPMG Sverige.

”Ideella organisationer har lokal expertis och insikter på gräsrotsnivå som andra samhällssektorer ibland saknar. Därför ser vi redan idag allt fler exempel på att ideella föreningar och organisationer samverkar tätt med myndigheter och näringsliv i syfte att skapa ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhälle. Sådana samarbeten är helt nödvändiga om vi ska få bukt med de stora framtidsfrågorna. På sikt är det troligt att vi får se nya typer av organisationer och samarbetsformer som ytterligare suddar ut en del av gränserna mellan ideell sektor och andra samhällssektorer”, säger Lord Michael Hastings, Global Head of Citizenship, KPMG International.

Inte minst är globaliseringen och informationstekniken viktiga drivkrafter för samverkan, både över nationsgränserna och mellan samhällssektorerna.

”Internet, mobiltelefoni och sociala medier skapar nya och icke-hierarkiska strukturer som är viktiga att förstå och förhålla sig till för alla oss som vill påverka samhällsutvecklingen till det bättre. Även här kan den ideella sektorn spela en viktig roll. Både i Sverige och i utlandet är det tydligt att de den ideella sektorns kunskap och kontaktnät borde tas tillvara bättre”, säger Fredrik Sjölander.

Ta del av rapporten: http://www.kpmg.com/global/en/topics/kpmg-at-davos/Pages/default.aspx

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjölander, branschansvarig Ideell sektor KPMG, tel: +46 (0)70 5299526, fredrik.sjolander@kpmg.se
Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se


Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade
tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi
ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder.
I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter


 
 

 

Bifogade filer

PDF-dokument