Skip to main content

Nya regler splittrar bank- och försäkringsbranschen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 11:30 CET

Nya EU-regler kommer att stöpa om försäkringsbranschen i grunden. Det finansiella systemet blir stabilare, men konsumenterna får troligen dyrare försäkringar och färre produkter att
välja mellan.

Solvens 2 är samlingsnamnet på ett nytt och gemensamt regelverk för kapitaltäckning i försäkringsbolag som arbetas fram inom EU. Reglerna syftar till att försäkringsbolagens tillgångar i större utsträckning ska göras beroende av de risker som verksamheten exponeras emot. Ju högre risktagande, desto högre krav på kapitaltäckning är principen. Det handlar om att säkerställa att bolagen kan infria de löften de ställer ut till liv- och sakförsäkringskunder.

– Tidplanen för när reglerna träder i kraft är osäker, men det är tydligt att de nya reglerna kommer att få stora konsekvenser för både försäkringsbolagen och deras kunder. Långtifrån allt kommer att bli bättre för konsumenterna, säger Paul Andersson, ansvarig för KPMGs Solvens 2-tjänster.

De senaste decennierna har bank- och försäkringsmarknaden integrerats allt mer. Många försäkringskoncerner har fått tillstånd för annan finansiell verksamhet än den ursprungliga och erbjuder kunderna andra sparprodukter, exempelvis aktiefonder, på samma sätt som traditionella banker. Samtidigt har vissa av bankerna köpt försäkringsbolag och för att kunna erbjuda kunderna exempelvis liv- och kapitalförsäkring.

– Banksektorn är på väg att få ökade kapitaltäckningskrav och inom både bank och försäkring blir det mycket hårdare regler än idag. När Solvens 2 är på plats tror vi att det blir en större utmaning att driva bank - och försäkringsverksamhet i samma koncern bl.a. på grund av de ökade regelverkskraven på intern styrning och kontroll. Det skulle innebära ett stort arbete att separera de nordiska finanskoncernerna, säger Paul Andersson.

För konsumenterna innebär detta både för- och nackdelar.

– Försäkringskunderna kommer att få ett bättre konsumentskydd med de nya regelverken. Det finansiella systemet kommer att bli stabilare än idag. På minussidan ligger dock att kunderna i framtiden riskerar att få ett sämre utbud av försäkringar, som dessutom förmodligen blir dyrare. Om vi hade fått Solvens 2-reglerna för 20 år sedan hade livbolagen dessutom sannolikt varit mer försiktiga när de utställt räntelöften till kunderna. Då hade vi kanske sluppit nuvarande situation; att livbolag frångår sina räntelöften genom avtalsändringar vilket leder till att vissa kunder känner sig svikna, säger Paul Andersson.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Andersson, Head of Governance, Risk & Compliance, KPMG, tel. 0708-236279, paul.andersson@kpmg.se

Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se


Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade´tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument