Skip to main content

Sex industrier särskilt utsatta för risker med klimatförändringar visar ny undersökning från KPMG

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 14:21 CEST

Sex globala industrier är extra utsatta för riskerna med förändringar i klimatet visar en ny rapport från KPMG. Undersökningen som är en av de mest omfattande som gjorts på området varnar nu för att samtliga industrier underskattar klimatförändringarnas effekter.

Flygindustrin, sjukvården, turism, transport, energi- och finanssektorn hamnar alla i riskzonen enligt undersökningen. De sex sektorerna bedöms vara särskilt utsatta för riskerna med klimatförändringarna samtidigt som beredskapen att hantera dem är låg. Enligt KPMG är det de fysiska riskerna, regelmässiga risker samt riskerna för rättsprocesser som företagen bör beakta.

- Vi har studerat olika sektorer i hela den globala ekonomin och funnit att det råder stora skillnader i förhållandet mellan risker med klimatförändringarna och hur företagens beredskap inför dem. Oavsett om en sektor är relativt säker eller om den befinner sig i farozonen tycks riskerna underskattas, säger Åse Bäckström, chef för KPMG Sustainability Services KPMG.

Även om energisektorn anses bättre förberedd på eventuella risker än övriga sektorer, är det ändå den mest utsatta av de 18 undersökta sektorerna. Undersökningen visar också att flera sektorer som anses mindre utsatta för risker med klimatförändringarna, ändå kan komma att drabbas.

- Ett exempel är livsmedelsindustrin. Även om utsattheten för risker i stort är relativt låg har den senaste tiden visat att industrin är mycket utsatt för klimatrelaterade risker som ökade råvaru- och produktionskostnader, säger Åse Bäckström.

KPMGs undersökning är en av de mest omfattande analyserna inom området och resultatet baseras på svar från 50 publicerade klimatstudier. Utifrån studierna har ett riskmått för varje enskild sektor tagits fram. Därigenom har de olika sektorerna graderats utifrån de tänkbara risker som de är utsatta för samt hur deras beredskap inför dessa.

För att ta del av undersökningen, besök www.kpmg.nl/sustainability

För mer information kontakta gärna

Åse Bäckström, tel 08-723 97 29, ase.backstrom@kpmg.se

Linda Nordström, PR, tel: 08-723 94 49, linda.nordstrom@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 123 000 medarbetare i 145 länder. I Sverige har KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.