Skip to main content

Sverige tappar i hållbarhetsrankning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:00 CET

Sverige har på sex år rasat från sjunde till sextonde plats i KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, värdens största studie av hållbarhetsrapportering. De svenska bolag som hållbarhetsrapporterar gör det däremot bra.

KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting är världens största undersökning av hållbarhetsredovisning och kartlägger de 100 största företagen i 41 länder. Totalt ingår 4 100 noterade och onoterade bolag i studien. Hela 71 procent av världens 4 100 största företag ger ut separata hållbarhetsrapporter eller rapporterar särskilt om hållbarhet i sina årsredovisningar, vilket är en ökning med 7 procentenheter från förra undersökningen som genomfördes 2011. För Sverige är motsvarade siffra 79 procent, en ökning med 7 procentenheter. Sverige kommer därmed på 16 plats på hållbarhetstoppen, efter länder som Danmark och Frankrike, där reglering gjort att alla eller nära nog alla större företag hållbarhetsrapporterar. I KPMG-studien 2008 hamnade Sverige på sjunde plats och för två år sedan på 13:e plats.

”Det finns numera många länder där fler företag hållbarhetsrapporterar än i Sverige, men nivån hos de svenska företagen som redovisar står sig väl internationellt”, säger Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsrådgivning på KPMG Sverige.

Ett tecken på detta är att Sverige hör till de länder där flest företag rapporterar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Idag redovisar hela 78 procent av de rapporterande företagen enligt GRI, en ökning med 9 procentenheter från 2011. I Sverige är motsvarande siffra 91 procent.

”Vår studie visar att GRI är det överlägset mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering globalt. I Sverige ses GRI redan som standard, men i exempelvis Danmark rapporterar mindre än hälften av storföretagen enligt GRI”, säger Åse Bäckström.

En dramatisk trend är en ökning av integrerad rapportering, IR. 2008 inkluderade endast 4 procent av företagen hållbarhetsinformation i årsredovisningen, för två år sedan var motsvarande siffra 20 procent och i år 51 procent. Endast 10 procent av företagen uttalar dock att de har en verkligt integrerad redovisning och ännu färre refererar till IIRC:s ramverk för IR som lanseras i veckan. I dag har 42 procent av storbolagen hållbarhetsinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse, vilket innebär att den relateras till affärsstrategin och godkänns av styrelsen.

”Den integrerade rapporteringen kommer att revolutionera företagens externa rapportering, men IR är inte samma sak som en utvecklad hållbarhetsredovisning. Den integrerade redovisningen syftar till att visa effekterna av företagets arbete med att skapa värde, på kort- och lång sikt, och möter delvis andra behov än en hållbarhetsredovisning. Trenden mot ökad reglering – både när det gäller integrering och hållbarhet – gör att det är extremt viktigt för näringslivet att visa på handlingskraft. Annars riskerar man ytterligare onyanserade rapporteringskrav som inte hjälper företag när de ska överleva i en värld med bristande resurser, stark urbanisering, klimatförändringar och explosionsartad utveckling av köpkraft och välfärd bland medelklassen, säger Åse Bäckström.

KPMG-studien listar även de tio globala företag som håller högst kvalitet på hållbarhetsrapportering totalt sett. På listan finns sju europeiska företag och tre amerikanska. Se listan på nästa sida.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Åse Bäckström, Head of Climate Change & Sustainability,
tel. 08-723 97 29, ase.backstrom@kpmg.se

Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se


Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Bifogade filer

PDF-dokument