Skip to main content

Verkstadsindustrin sätter hoppet till Kina och Indien

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2012 09:57 CEST

Svensk verkstadsindustri hoppas att den starka tillväxten i Kina och Indien ska vara livlinan som räddar bolagens försäljning och resultat framöver. Det visar en internationell studie från KPMG.

KPMG och analysföretaget The Economist Intelligence Unit står bakom rapporten Global Manufacturing Outlook 2012, som bygger på intervjuer med 241 chefer på stora verkstadsföretag från hela världen, inklusive Sverige. De svenska verkstadscheferna utmärker sig i undersökningen genom att sätta stort hopp till Kina, vars osäkra tillväxtutsikter varit en orsak till varför värdens börser haft tvära kast under våren. Kina är den marknad som de svenska företagen tror kommer att vara viktigast för att driva försäljningstillväxten under de kommande 12-24 månaderna, Indien hamnar på andra plats. Kina rankas även i topp över länder som väntas bidra positivt till resultatet framöver. Internationellt sett hamnar USA i topp när företag över hela världen rankar de viktigaste marknaderna.

– Det visar att Asien, framför allt Kina och Indien, redan blivit mycket viktiga marknader för den exporterande verkstadsindustrin. Den amerikanska tillväxten är fortfarande mycket viktig för världsekonomin, men när det gäller den direkta påverkan på svenska exportföretag växer Asien snabbt i betydelse, säger Björn Hallin, ansvarig för verkstadsindustrin på KPMG i Sverige.

Även om Kina är motorn i den asiatiska tillväxten har även Indien seglat upp som en viktig marknad för svenska verkstadsföretag. Det handlar dels om Indien som marknad, men också som outsourcingland. Indien är ett land där företagen gärna etablerar produktion, men i växande grad även kunskapsintensiva verksamheter som forskning och utveckling, logistikcentrum och produktutveckling. I årets undersökning svarade hela 79 procent av företagen att planerar att lägga mer forskning och utveckling i Indien, vilket kan jämföras med 35 procent i undersökningen för ett år sedan.

– Vi ser en viss tendens att flytta tillbaka tidigare outsourcad produktion från Kina till Europa på grund av dyra transporter och allt högre kostnadsläge i Kina.  När det gäller Indien ser vi inte samma utveckling, säger Björn Hallin.

Undersökningen omfattar bolag inom verkstads-, flyg-, gruv- och metallindustri samt industriella konglomerat i 40 olika länder. Rapporten finns att läsa i sin helhet på kpmg.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Hallin, ansvarig för verkstadsindustrin på KPMG i Sverige, tel. 070-548 96 26, bjorn.hallin@kpmg.se

Linda Ternstedt, pressansvarig på KPMG, 073-203 94 49 , linda.ternstedt@kpmg.se


 

Fråga i undersökningen:

Vilket land kommer att vara viktigast för försäljningstillväxten under de kommande 12-24 månaderna?

 

Svar i Sverige                                                         Svar i undersökningen totalt (40 länder)

1)     Kina                                                               1) USA

2)     Indien                                                            2) Kina

3)     Frankrike                                                      3) Indien

4)     Malaysia                                                       4) Brasilien

5)     USA                                                               5)Tyskland

 

 

Fråga i undersökningen:

Vilket land kommer att vara viktigast för resultattillväxten under de kommande 12-24 månaderna?

 

Svar i Sverige:                                                        Svar i undersökningen totalt (40 länder)

1)     Kina                                                               1) USA

2)     USA                                                               2) Kina

3)     Indien                                                            3) Indien

4)     Tyskland                                                       4)Tyskland

5)     Storbritannien                                             5) Storbritannien

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Bifogade filer

PDF-dokument