Pilängskolan 9D vann 2018 års final av Spänningssökarna!

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 08:00 CET

​Söndagen den 18 november gick årets final av Spänningssökarna av stapeln. Vinnande bidrag i år blev Powersquare av klass 9D på Pilängskolan i Lomma. Spänningssökarna är Kraftringens årliga tävling för niondeklassare i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommuner. Vinnarna får en klassresa till Berlin med studiebesök i den självförsörjande byn Feldheim. I år deltog 38 klasser och totalt ca 1 140 elever.

Efter accept från en majoritet av aktieägarna kommer Kraftringen Energi AB (publ) bli innehavare av 63 % av aktierna i Skånska Energi.

Nyheter   •   Nov 05, 2018 10:49 CET

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 5 november 2018

Kraftringen har fått accept från en majoritet av aktieägarna och kommer att bli innehavare av totalt 63% av aktiekapitalet och 65% av rösterna. Samtidigt förlängs acceptfristen till 12 november för de som ännu inte accepterat erbjudandet. Kraftring avser också att inom kort begära kallelse till extra bolagsstämma

- Det är glädjande att så många aktieägare har accepterat vårt erbjudande. Jag är övertygad om att Kraftringen och Skånska Energi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen.

Bakgrund

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie under en acceptperiod som löpte till och med den 26 oktober 2018 (”Erbjudandet”).

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018. I anledning av beskedet från Skånska Energi meddelade Kraftringen att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 30 oktober 2018.

Innan den förlängda acceptperioden hade löpt ut offentliggjorde Infranode Energi AB (”Infranode”) att Infranode hade förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av aktiekapitalet och 22,8 procent av rösterna. I anledning härav upprättade Kraftringen en tilläggserbjudandehandling och förlängde acceptperioden ytterligare till och med den 1 november 2018.

Utfall och aktieinnehav

Vid utgången av den förlängda acceptperioden hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes 4 034 271 aktier, varav 869 585av serie A och 3 164 686 av serie B, motsvarande cirka 48,7 procent av det totala antalet aktier och cirka 52,6 procent procent av det totala antalet röster i Skånska Energi.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Kraftringen 147 852 aktier av serie A och 648 588 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 9,6 procent av aktiekapitalet och 9,4 procent av rösterna.

Kraftringen av förvärvat 21 962 aktier av serie A och 330 880 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,7 av rösterna, utanför Erbjudandet.

Vi utgången av den förlängda acceptperioden äger Kraftringen således totalt 1 039 399 aktier av serie A och4 144 154aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 62,6 procent av aktiekapitalet och cirka 64,5 procent av rösterna.

Utöver dessa aktier i Skånska Energi äger eller kontrollerar Kraftringen för närvarande inte några aktier eller finansiella instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav i Skånska Energi.

Fullföljande

Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits på villkor som i varje enskilt fall är acceptabla för Kraftringen. Efter att Kraftringen anmält till Konkurrensverket förvärv av ensam kontroll över Skånska Energi har Konkurrensverket genom beslut den 25 oktober 2018 lämnat koncentrationen utan åtgärd, varför villkoret har uppfyllts. Härutöver har Erbjudandets fullföljande varit villkorat bland annat också av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till aktier i Skånska Energi motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi efter full utspädning. Kraftringen har beslutat att frånfalla detta villkor. Med detta har samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller frånfallits. Kraftringen förklarar därmed Erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet. För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under ordinarie acceptperiod, liksom för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under förlängd acceptperiod, beräknas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 7 november 2018. Kraftringen förbehåller sig rätten att ytterligare senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Ytterligare förlängning av acceptperioden

För att ge återstående aktieägare i Skånska Energi möjlighet att acceptera Erbjudandet har Kraftringen beslutat ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 12 november 2018, kl 17:00. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden beräknas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 16 november 2018. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter. Kraftringen förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden ytterligare.

Extra bolagsstämma

Som nu dominerande ägare i Skånska Energi ser Kraftringen fram mot att vara med och utveckla Skånska Energi. Perspektivet är långsiktigt och stort fokus kommer ligga på regional närvaro. Som ett led i detta har Kraftringen för avsikt att inom kort begära hos styrelsen för Skånska Energi att extra bolagsstämma sammankallas för val av ny styrelse.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 5 november 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 8.53.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VDMobil: 070 325 08 15E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

- Det är glädjande att så många aktieägare har accepterat vårt erbjudande. Jag är övertygad om att Kraftringen och Skånska Energi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen.

Läs vidare »

Nu blir elskåpen smartare i Lund

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2019 10:00 CEST

- Till en början kommer sensorer för att övervaka elskåpen att testas. Temperaturen i skåpen kommer mätas för att kunna upptäcka om ett skåp blir överhettat. Sensorerna mäter också acceleration, det kan ge information om att skåpets lucka har öppnats eller att skåpet kan ha blivit påkört, säger Håkan Skarrie Affärsutvecklare på Kraftringen.

Nya mätare förbättrar möjligheterna till hållbar energi

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 08:00 CEST

För att öka leveranssäkerheten och möjliggöra omställningen till ett digitalt och hållbart samhälle har Kraftringen investerat 500 miljoner årligen de senaste åren och vi kommer att fortsätta investera i samma höga takt framöver. Ett viktigt steg i vår strävan att leda utvecklingen av framtidens hållbara energilösningar är att vi nu börjar rulla ut moderna energimätare till våra kunder.

Kraftringen i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 11:56 CEST

Kraftringens hållbarhetsarbete framgångsrikt och lönsamt

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 08:00 CEST

Vi har nu presenterat Kraftringens finansiella rapporter för 2018. Affärs- och verksamhetsåret 2018 blev på många sätt ett av de mest framgångsrika åren i Kraftringens historia. Resultatet efter finansiella poster på 361 miljoner kronor är ett rekordresultat. Likaså är utdelningen på 112 miljoner kronor den största sedan koncern bildades 2004.

​Investeringar för att framtidssäkra elnätet

Nyheter   •   Apr 02, 2019 10:00 CEST

Dagens moderna och uppkopplade samhälle är helt beroende av en fungerande elleverans. Kraftringen vill bygga ett elnät för framtida generationer och planerar därför att investera 1,4 miljarder kronor i elnätet de kommande fem åren. Det går till bland annat vädersäkring, moderniseringar och smart teknik i såväl fördelningsstationer som i kundernas elmätare.

Turbinen: Nytt klimatsmart datacenter

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 13:39 CET

- Istället för att riva ner och bygga nytt nyttjar vi byggnaden där det tidigare har stått en stor gasturbin till att skapa ett nytt modernt datacenter, det är ett lysande exempel på hur dåtid möter framtid, säger Thomas Lindsjö chef för datakommunikation på Kraftringen.

Nu är dags att kora vinnarklassen i Spänningssökarna 2018!

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 10:00 CET

Under dagen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor till tävlande klasser, och mellan 15.00-15.20 finns Kraftringens nya vd Sezgin Kadir tillgänglig för frågor. Var: Sparbanken Skåne Arena, Stattenavägen 25 i Lund När: Söndag 18 november, klockan 14.00-18.00, insläpp från 13.40 Du kan läsa mer om tävlingen och schema för dagen här. Journalister hälsas välkomna till finalen!

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:40 CEST

Erbjudandet som det hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 23 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 4 oktober 2018.

Med anledning av att Skånska Energi idag, den 23 oktober 2018, offentliggjort delårsrapport för perioden januari till september 2018 har Kraftringen upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller delårsrapporten. Tilläggserbjudandehandlingen har idag offentliggjorts och finns, tillsammans med erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Kraftringens webbplats www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/erbjudande/, och SEBs webbplats https://sebgroup.com/prospectuses

Tillägget ska läsas tillsammans med erbjudandehandlingen daterad den 4 oktober 2018. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Lund den 23 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 10:40

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Med anledning av att Skånska Energi idag, den 23 oktober 2018, offentliggjort delårsrapport för perioden januari till september 2018 har Kraftringen upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller delårsrapporten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press och PR - ansvarig. Enbart kontakter från journalister. För övriga frågor kontakta Kraftringens växel 010-122 70 00.
  • Mawuttxfiagds.xaBrfragtve@whKrbxafmatrhxinfdgejxn.gcseav
  • 073- 068 94 58

Om Kraftringen

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 480 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Adress

  • Kraftringen
  • Råbyvägen 37
  • 22457 Lund
  • Sverige
  • Vår hemsida