Skip to main content

Innovativ projektledarutbildning för förstelärare

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 13:29 CEST

I samarbete med KREO erbjuder Läroverket en innovativ projektledarutbildning för förstelärare!
Hösten 2014 startar Läroverket tillsammans med KREO en projektledar- utbildning för förstelärare. Vi vill bidra till skolors möjligheter att på bästa sätt växla ut effekterna av förstelärarnas pågående eller framtida utvecklingsarbete.


I samarbete med KREO, som arbetar med att utbilda lärare i entreprenöriellt lärande och chefer i innovativt ledarskap, har vi tagit fram ett kompetensutvecklingsprogram där vi vill ge förstelärarna konkreta verktyg för att driva nytänkande projekt och utveckla undervisningen, samtidigt som de utvecklas i sin roll.

 

 

KREO

KREO är ett forskningsbaserat konsultbolag som erbjuder konsulttjänster för att stimulera innovation, entreprenörskap och kreativitet till företag, organisationer och personer. Inom ramen av social ansvar KREO hjälper ungdomar och kvinnor med utländsk bakgrund till en bättre väg av integration i samhälle.
Mycket av KREOs erbjudande bygger på KREOs processmetodik. Metodik uppstod ur att grundaren av bolaget såg att organisationer, företag och samhälle förlorar mycket drivkraft, kreativitet och ekonomisk tillväxt på grund av det saknas kunskap, förhållningssätt, processer och verktyg för att fånga upp och vidare utveckla idéer till hållbara och innovativa koncept.

Sisters in Business
Sisters in Business är ett dotterbolag till KREO med en vision att vara ett jämställd inkluderande projekt arena för utveckling av människor, idéer och innovationer.
Uppdraget är att erbjuda en välkommande inkluderande utvecklingsmiljö där vi möts på samma våglängd. Här skapar vi nya arbetsmetoder, utmanar befintliga strukturer och välkomnar olikheter.
Att se varje individ. Vara i nuet, lyssna nyfiket och tro tillhör våra grundvärden när vi hjälper människor eller organisationer att utveckla.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera