Skip to main content

Taggar

stockholm stad

erik slottner

Kristdemokraterna Stockholm budget 2018

Dokument   •   2017-10-24 07:00 CEST

Budget 2017 - framsida

Budget 2017 - framsida

Dokument   •   2016-10-24 07:00 CEST

Kristdemokraternas budget 2017 - Tillit, Frihet och Ansvar

Särskilt uttalande, Nobelcenter

Dokument   •   2015-02-19 06:30 CET

Satsningar tillgänglighet 2013

Dokument   •   2014-02-05 06:15 CET

Stockholms stads sammantagna satsningar på tillgänglighet under år 2013.

Tillgänglighetsbarometer 2012

Tillgänglighetsbarometer 2012

Dokument   •   2012-06-27 09:46 CEST

Stockholm: Brukarundersökning 2010

Stockholm: Brukarundersökning 2010

Dokument   •   2011-02-17 15:23 CET

I dag presenterades en omfattande undersökning som Stockholms stad har genomfört bland personer med funktionsnedsättning. Undersökningen visar vad personer med funktionsnedsättning tycker om stadens stöd och service. Presentationen ägde rum på Kristdemokraternas kansli i Stadshuset. Ewa Samuelsson (KD), bitr socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor, medverkade vid presskonferensen.

Stockholm: Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2010

I dag presenterade Stockholms funktionshinderinspektörer sin årsrapport för år 2010 vid en pressträff på Kristdemokraternas kansli i Stadshuset. Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor, medverkade vid pressträffen.

Ett mänskligare Stockholm - Kristdemokraternas valmanifest i Stockholms stad

Ett mänskligare Stockholm - Kristdemokraternas valmanifest i Stockholms stad 2010

En skola att vara stolt över

En skola att vara stolt över

Dokument   •   2010-08-26 10:09 CEST

Kristdemokraternas skolprogram i Stockholms stad 2010

En guide till äldreomsorgen i Stockholms stad

Guiden presenterar Stockholms stads service till äldre samt en del statistik om vad äldre tycker om omsorgen. I guiden finns också kontaktuppgifter till samtliga stadsdelars äldresomsorg.

Alliansens välfärdspaket

Alliansens välfärdspaket

Dokument   •   2010-08-23 11:34 CEST

Alliansen satsar 5,8 miljarder kronor på välfärdens kärna.

Ett starkt Stockholm där alla kan växa

Ett starkt Stockholm där alla kan växa

Dokument   •   2010-08-17 11:45 CEST

Allians för Stockholms 15 prioriteringar för framtidens Stockholm. Presenterar den 17 augusti 2010

På den äldres villkor - Tolv steg för en äldreomsorg där individen går före systemet

Kristdemokraterna i Stockholms stad presenterar tolv steg för en äldreomsorg där individen går före systemet. Förenklad biståndsbedömning, bättre anhörigstöd, "guldkort" för att slippa vänta på akuten och bättre förebyggande arbete är några av förslagen.

PM - Nya satsningar äldreomsorg 2010-06-22 Äldreroteln

Stockholms äldreomsorg vässas när ytterligare 35 miljoner kronor satsas på språkutbildning av personal, kultur och för att sprida bra IT-lösningar som ökar tryggheten och utbudet av aktiviteter för äldre med såväl heldygnsomsorg som annat stöd.

Skärp er stockholmare - skräpet kostar miljoner

Kristdemokraterna vill att staden sätter som mål att kostnaden för nedskräpning ska minska med 100 miljoner till år 2014. Hälften av pengarna vill vi använda för att rusta upp och bygga nya lekplatser för Stockholms växande generation. 50 miljoner kronor räcker till mellan 50 och 100 lekplatser. Artikel publicerad i Stockholm City den 10 juni 2011

Livskraftig skärgård - Kristdemokraternas skärgårdspolitiska program

En levande skärgård gynnar besöksnäringen i Stockholm och bidrar till att Stockholmsregionen är attraktiv att bo och leva i. Kristdemokraterna har flera förslag till hur livet i skärgården ska underlättas för att fastboende, besökare och företagande.

Verksamhets- och kvalitetsredovisning äldreomsorg 2009

För tredje året i rad redovisar Stockholms stad en rapport över det sammanlagda läget i äldreomsorgen. Äldreomsorgen genomgår en positiv utveckling men det finns fortsatt områden att förbättra. Det visar årets verksamhets- och kvalitetsredovisning.

Kvaliteten i Stockholms stads vård- och omsorgsboenden

Stockholms stad har sedan 2008 låtit äldre med heldygnsomsorg svara på frågor om vad de anser om omsorgen. 2009 års undersökning visar på förbättringar inom flera områden, bland annat gällande bemötande, inflytande, maten och utevistelse.

Information  om trygghetsboenden i Stockholms stad 2009-11-19

Trygghetsboenden ska införas i Stockholms stad. I dokumentet finns en bakgrundsbeskrivning till varför trygghetsboenden ska införas och vilka boendetyper för äldre som på sikt ska finnas i Stockholms stad.