Skip to main content

Äldreomsorgens sociala innehåll förbättras ständigt

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 12:19 CEST

- Kultursatsning för äldre i budget 2009, pågående pilotprojekt i Rinkeby-Kista, Sinnenas trädgård i Rågsved, aktiviteter i alla stadsdelar för äldre och inte minst fokus på måltiderna som tid för samvaro. Sedan 2006 har en upprustning av äldreomsorgen, både till innehåll och fysisk standard påbörjats i Stockholms stad, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) med anledning av den revisionsrapport som i dag behandlas i äldrenämnden.

Revisionsrapporten "Livskvalitet på äldreboendet" som i dag behandlas i äldrenämnden i Stockholms stad, pekar bland annat på att det sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden inte prioriteras, att dokumentationen och uppföljningen måste bli bättre och att styrningen måste bli ännu tydligare.

För att få en bredare och kompletterande bild av arbetet med det sociala innehållet på Stockholms stads vård- och omsorgsboenden har äldreborgarrådet Ewa Samuelsson låtit stadsledningskontoret, SLK göra en granskning. Den visar att mycket görs för det sociala innehållet och att bredden på de aktiviteter som erbjuds är stor.

- Jag delar revisorernas uppfattning att äldreomsorgens sociala innehåll är prioriterat och att styrningen kan behöva bli ännu bättre och det är viktigt med uppföljning men de drar väl långtgående slutsatser av ett för litet underlag, sex boenden av närmare 100 totalt. SLK:s sammanställning visar att det pågår ett arbete av många engagerare medarbetare som det finns ett stort värde i att bygga vidare på.

Här är några exempel på vad som görs:

  • Snackstunden - Individuell pratstund och fika
  • Individuell dagverksamhet, Lilla träffen för boende som inte kan eller vill vara med i någon grupp
  • Friskvårdscentrum som erbjuder aktiviteter
  • Val mellan en rad aktiviteter bland annat frågesport, bakning, sång & musik, gymnastik och utevistelse

- Rätt till regelbunden utevistelse och socialt innehåll tydliggörs i den nya äldreplanen som nyligen börjat gälla samt i budgeten för 2008. I den senaste budgeten infördes för första gången också en ny form av styrning och ledning för att förbättra äldreomsorgen.

SLK:s sammanställning bifogas som pdf-fil.


För mer information:

Carl Smitterberg
Pressekreterare
076-122 99 11

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.