Skip to main content

Äldres behov ska styra bemanningen

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 07:56 CEST

– Äldre har olika stora behov och det är behoven som ska styra bemanningen. Stimulans och terapi på ett äldreboende löses inte med ett Alexanderhugg genom att fastställa en minimibemanning. Minimibemanning blir lätt ett tak och det är minst lika illa, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) är initiativtagare till rapporten ”Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom”. Socialstyrelsen skulle ha gjort en liknande utredning men då den inte kom begärde hon att situationen i Stockholms stad skulle klarläggas. Stockholmsrapporten ger enligt Ewa Samuelsson ingen entydig bild av hur stor bemanningen ska vara. Tvärtom visar rapporten att det fungerar bra på en del platser men sämre på andra trots likvärdiga resurser.

Sedan 2008 genomför Stockholms stad kvalitetsupphandlingar. Det innebär att exakt samma ersättning ges till såväl privata som kommunala utförare av heldygnsomsorg och inga upphandlingar görs till lägsta pris som fallet varit tidigare. Ersättningen ges i tre nivåer beroende på det bedömda vårdbehovet hos den äldre. Rapporten antyder att om fler demenssjuka äldre bedömdes i en högre ersättningsnivå finns det inga ekonomiska hinder för mer personal.

– Redan nu pågår dialogen om att äldre med demenssjukdom bör bedömas till nivå två.  Kvalitetsupphandlingarna och ersättningssystemet har endast funnits i två år så det är naturligt att det kan behövas justeringar. Men självklart kan bemanningen bli en fråga i kommande budgetarbete om det visar sig att de åtgärderna inte är tillräckliga, säger Ewa Samuelsson (KD).

Presskontakt:

Carl Smitterberg
Pressekreterare
076-122 99 11