Skip to main content

Äldres behov ska tillgodoses

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:20 CEST

– Självklart ska det finnas tillräckligt med personal för att tillgodose äldres behov av vård- och omsorg. Men bilden av bemanningssituationen på Stockholms demensboenden har varit skiftande. Några uppger att de har fullt tillräckligt med personal medan andra indikerat annat. Jag har bett att få en sammanställning för att med den som grund kunna arbeta vidare, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Initiativet till rapporten ”Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom” kommer från äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD). Vid besök på olika demensboenden har hon upplevt att bemanningen skiftar och därför velat få underlag för att utveckla verksamheten.

– Rapporten ger ingen entydig bild av hur stor bemanningen ska vara. Det finns boenden med likvärdig bemanning som fungerar högst olika. Ansvaret för bemanningen ligger på professionen och stadens inspektörsrapporter visar hur viktigt ledarskapet är. Det är viktigt att hela tiden följa upp vårdbehovet hos de äldre för bemanningsbehovet kan se olika ut över tid, säger Ewa Samuelsson (KD)

Stockholms stad har infört kvalitetsupphandling. Det innebär att exakt samma ersättning ges till såväl privata som kommunala utförare av heldygnsomsorg och inga upphandlingar görs till lägsta pris som fallet varit tidigare. Ersättningen ges i tre nivåer beroende på det bedömda vårdbehovet hos den äldre. Rapporten antyder att om fler demenssjuka äldre bedömdes i en högre ersättningsnivå finns det inga ekonomiska hinder för mer personal.

– Redan idag pågår den dialogen om att äldre med demenssjukdom bör bedömas till nivå 2. Ersättningssystemet med nivåer har endast funnits i två år så det är självklart att justeringar kan vara nödvändiga. Visar det sig ändå inte räcka så är det självklart en fråga för kommande budgetarbete, säger Ewa Samuelsson (KD).

Presskontakt:

Carl Smitterberg
Pressekreterare
076-122 99 11