Skip to main content

Beslut i dag: En miljon fördelas till funktionshinderrörelser

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 15:30 CET

Socialnämnden beslutar vid sammanträdet i dag att en miljon kronor ska fördelas till tre funktionshinderorganisationer för deras intressepolitiska arbete under 2012.

HSO Stockholms stad får 700 000 kronor i stöd, DHR-Stockholmsavdelningen 150 000 och SRF Stockholms stad 150 000. Medlen har fördelats med utgångspunkt i intresseorganisationernas representation i funktionshinderråden.  

− Det är viktigt att staden stödjer organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Inom dessa organisationer finns en stor samlad kunskap som är värdefull för staden att ta del av, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor.

− Även i förslaget till budget 2013, som behandlas av kommunfullmäktige 14-15 november, stödjer staden funktionshinderorganisationer med en miljon kronor. Därutöver föreslås en satsning på en halv miljon kronor på att utbilda ledamöterna i Stockholms stads funktionshinderråd, för att ytterligare förbättra de samlade kunskaperna inom dessa råd, avslutar Ewa Samuelsson (KD).

Presskontakt

Markus Nyman

076-122 99 11

Bakgrundsinformation

HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, är en paraplyorganisation för 29 medlemsföreningar verksamma inom Stockholms stad.

DHR-Stockholmsavdelningen, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

SRF Stockholms stad, Synskadades Riksförbund, är en organisation för personer som är synskadade.

Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus ansvarar, under ledning av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson, för frågor som rör bland annat tillgänglighet. Kristdemokraterna arbetar för att göra Stockholm till en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.  En viktig hjärtfråga för oss är familjepolitiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.