Skip to main content

Erik Slottner (KD): Dags för höghastighetsbana till Europa!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 06:55 CET

Foto: Scharlotte Peppare

Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, har utsetts till Stockholm stads representant i Europakorridoren AB:s styrelse. Idag samlas Europakorridoren i Göteborg för att hålla föreningsmöte, där bland annat Erik Slottner (KD) deltar. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, d v s att en ny höghastighetsbana byggs från Stockholm till Göteborg i väst och till Köpenhamn och Hamburg i syd. En resa till Göteborg skulle ta två timmar och till Köpenhamn 2h 35 min.  

– Frågan om att binda samman Sverige med kontinenten är en stor fråga. Stockholm har allt att vinna på att få bättre och snabbare förbindelser med övriga Europa. Den nuvarande stambanan som byggdes ut under 1800-talets andra hälft är inte anpassad till dagens befolkningsmönster. En ny stambana som passerar orter där människor idag bor och arbetar skulle gynna Stockholm eftersom förbindelserna till och från huvudstaden underlättas. Vidare skulle nuvarande spår frigöras för mer godstransporter vilket skulle vara värdefullt både för arbetsmarknaden och för miljön. En höghastighetsbana skulle också göra tåget mer attraktivt framför bil och tåg vilket även det gagnar miljön, säger Erik Slottner (KD).  

– Att få vara Stockholm stads representant i detta viktiga arbete känns väldigt inspirerande. Regeringen har fattat beslut om att bygga snabbtåg mellan Stockholm och Linköping via Skavsta. Den satsningen är mycket välkommen och ska ses som en början på en full utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan, säger Erik Slottner. 

Presskontakt:
Markus Nyman
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11

Fakta om Europakorridoren:

Europakorridoren baseras på utbyggnad av två banor: Europabanan, som följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg. Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg. Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. De svenska intressenterna äger Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, d v s att Sverige får ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europas.

------

Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus ansvarar, under ledning av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson, för frågor som rör bland annat tillgänglighet. Kristdemokraterna arbetar för att göra Stockholm till en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.  En viktig hjärtfråga för oss är familjepolitiken.

Bloggar:
www.stockholm.kristdemokraterna.se
www.ewasamuelsson.se
www.erikslottner.se

Facebook:
Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus

Twitter:
@KDStadshuset
@ewasamuelssonkd
@ErikSlottner

Foton på Ewa Samuelsson och Erik Slottner finns på Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus sida på MyNewsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/images  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera