Skip to main content

Fem förslag för fler studentbostäder i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 06:30 CEST

Stockholms universitet har i dagarna antagit 30 400 personer till olika utbildningar, varav cirka 10 000 är antagna för första gången. Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus presenterar idag fem åtgärder för att både på kort och längre sikt få fram nya studentbostäder i Stockholm.

− Bristen på studentbostäder är en konkurrensnackdel för Stockholm som studieort. Samtidigt som staden redan i dagsläget arbetar aktivt med att planera för nya studentbostäder krävs ytterligare åtgärder och nytänkande. Vi presenterar i dag fem förslag för fler studentbostäder i Stockholm. Vi vill bygga en studentskrapa i Kista, bygga fler våningar med bostäder på befintliga studentfastigheter, bygga tillfälliga paviljonger för studentbostäder, avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder och uppmuntra boendesparande.

Det säger Ewa Samuelsson (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus, och Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

Presskontakt

Markus Nyman, pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus

076-122 99 11

De fem åtgärder Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus föreslår för att få fram fler studentbostäder är följande:

1. Bygg en studentskrapa i Kista

I Kista har både KTH och SU filialer och flera tusen studenter pluggar där. Med närhet till näringsliv, shopping, grönområden och Stockholms central har Kista utmärkta förutsättningar att bli ett nav för studenter. Kristdemokraterna anser därför att förutsättningarna att uppföra en högre studentskrapa i Kista ska undersökas.

2. Bygg våningar på befintliga studentbostäder

Studenter vill ofta bo där andra studenter bor. Därför är det bra att få in så många lägenheter som möjligt när ett område planeras. Ett sätt att öka antalet bostäder för studenter är att bygga på ett antal våningar på redan befintliga studentfastigheter.

3. Ge tillfälliga bygglov

Det finns flera ännu icke exploaterade områden i Stockholm men som har utpekats som områden för framtida byggnation. Exempel på sådana platser är Norra Djurgårdsstaden vid Värtahamnen och Frihamnen, Årstafältet samt området kring Skärholmen och Kungens kurva. På dessa platser kan tillfälliga paviljonger för studentbostäder föras upp i väntan på att områdena ska exploateras.

4. Avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder

Detta skulle ge en lägre hyra på omkring 1200-1300 kronor per år.

5. Uppmuntra boendesparande

Inför skattefritt bosparande för ungdomar.

Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus ansvarar, under ledning av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson, för frågor som rör bland annat tillgänglighet. Kristdemokraterna arbetar för att göra Stockholm till en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.  En viktig hjärtfråga för oss är familjepolitiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy