Skip to main content

KD:s valmanifest: 800 nya seniorlägenheter och jobb för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 12:00 CEST

Kristdemokraterna vill att Stockholms stad planerar för 800 nya seniorlägenheter med hyresrätt fram till 2015.

– Äldre upplever ibland att de vill flytta till ett mer tillgängligt boende men har inte möjlighet att köpa en seniorlägenhet. Micasa, som äger och förvaltar lejonparten av seniorlägenheterna med hyresrätt, är nu på väg in i slutfasen med tidigare beslutad omvandling av servicehus till seniorbostäder. Men trycket är stort och det finns efterfrågan på seniorbostäder med hyresrätt. Om det inte finns privata intressenter måste staden ta ansvar för att få fart på planeringen och byggandet, säger Kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson och vice gruppledare Erik Slottner.

Valmanifestet innehåller också satsningar på jobb för funktionshindrade. Stockholms stad och dess bolag ska anställa 500 funktionshindrade under nästa mandatperiod. Kristdemokraterna har i sitt riksvalmanifest utlovat 10 000 jobb till funktionshindrade.

– Funktionshinderfrågan fastnar ofta vid trösklar och trottoarkanter. Det är viktiga frågor men ska Stockholm verkligen bli en stad för alla så måste också fler personer med funktionshinder kunna arbeta. Stockholms stad bör var en förebild och jag tror att det är fullt möjligt att anställa så många som 500, säger Ewa Samuelsson (KD).

Köerna till skuldrådgivningen är på sina håll i staden väldigt lång. Därför vill Kristdemokraterna införa en skuldrådgivningspeng.

– När vi införde valfrihet till familjerådgivningen så försvann i princip köerna. Jag är säker på att vi skulle få samma effekt med en skuldrådgivningspeng. En liten skuld som blir stor blir snabbt ett problem och kan riskerar en hel familjs boende. Skuldrådgivning är en viktig förebyggande åtgärd från stadens sida, säger Erik Slottner, vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad.

Kristdemokraterna vill att Stockholms stad ser över rutiner och regler för upphandling så att fler små och medelstora företag kan vara med.

– Att komma med i en offentlig upphandling är betydelsefullt för alla företag och Kristdemokraterna anser att fler ska få chansen. Också här gäller det att få in ett annorlunda förhållningssätt som bejakar mindre aktörer, säger Erik Slottner (KD).

Kristdemokraterna vill fortsätta att sänka kommunalskatten i Stockholms stad och menar att det finns utrymme framöver.

– Hög skatt är inte lika med hög välfärd. Stockholms stad ska prioritera de kommunala kärnuppgifterna som innebär bra omsorg, skola och infrastruktur. Då blir det pengar över samtidigt som vi ska fokusera på jobbskapande åtgärder så att fler betalar lägre skatt istället för att färre betalar högre skatt, säger Ewa Samuelsson (KD).

Fler förslag i korthet:
• Bygg Förbifart Stockholm med kollektivtrafikfil
• Ersätt stombusslinje 4 med spårvagn
• Bygg Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg
• Inför en kulturskolecheck för att öka utbud och valfrihet
• Försök med barnboksbibliotek i lekparker under sommaren
• Planera för odlingslotter vid nybyggnationer utanför innerstaden
• Gör stadens kajer mer trevliga och tillgängliga, i första hand Skeppsbron
• Numrera papperskorgar för att medborgare lätt ska kunna fullanmäla dem
• Bygg fler pumpstationer för cyklar
• Inför gemensamma Stockholmsprov i ämnen som inte omfattas av nationella prov
• Inför parboendegaranti i äldreomsorgen
• Obligatorisk introduktionskurs för nyanlända

Hela valmanifestet – Ett mänskligare Stockholm bifogas

Presskontakt:

Carl Smitterberg
Pressekreterare
076-122 99 11