Skip to main content

Kristdemokraterna uppmärksammar män som utsätts för våld

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:17 CET

Erik Slottner (KD)

Foto: Scharlotte Peppare

- Kristdemokraterna välkomnar programmet mot våld i nära relationer men anser att för lite fokus läggs på de pojkar och män som utsätts för våld. I programmet förutsätts att våldsutövaren är en man och programmet nämner maskulinitetsnormer som den stora orsaken. Kristdemokraterna vill dock att de pojkar och män som utsätts för våld i nära relationer ska uppmärksammas mera och reserverar sig mot beslutet ikväll. Bland annat anser vi att en mottagning för män som utsätts för våld i nära relation ska öppnas.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare i stadshuset och Sofia Modigh (KD), gruppledare i Socialnämnden, med anledning av att kommunfullmäktige ikväll ska anta ett program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

- Det är bra att majoriteten konstaterar att våld också kan riktas mot pojkar och män. Hela dokumentet andas dock att det är en man som utsätter en kvinnlig närstående för våld. Programmet säger att 25 procent av kvinnorna har utsatts för våld i nära relationer och att 17 procent av männen utsatts för detsamma. Två mycket höga siffror. Undersökningar från Brottsförebyggande rådet visar att män och kvinnor utsätts för våld i lika hög utsträckning men att våldet ser olika ut, säger Slottner (KD)

- Våld är lika vanligt förekommande i heterosexuella som i homosexuella relationer. I samkönade relationer är det dock per automatik omöjligt att en man utövar våld mot en kvinna. Om detta problematiserar programmet inte. Istället talas det om normer om manlighet som det stora problemet. Det är svårt att inte fråga sig vilka normer som är förhärskande när en kvinna utövar våld mot en kvinnlig partner, säger Modigh (KD)

- Det är vidare mycket viktigt att uppmärksamma de pojkar som utsätts för hedersrelaterat förtryck eller de pojkar som förutsätts att utöva våld och kontroll mot kvinnliga närstående. Denna aspekt är inte tillräckligt omfattande i programmet, säger Slottner (KD)

Pressansvarig: Martin Källstrand, 0761 229911

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy