Skip to main content

Stockholm: Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 15:45 CET

I dag presenterade Stockholms funktionshinderinspektörer sin årsrapport för verksamhetsåret 2010. Presentationen ägde rum vid en presskonferens hos biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD), som ansvarar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor i Stockholm. Årsrapporten kommer att behandlas vid Socialnämndens sammanträde senare denna eftermiddag.

Funktionshindersinspektörernas uppdrag är att granska och inspektera verksamheter inom funktionshinderområdet. Arbetet inriktas på en specifik verksamhetsform i taget inom hela staden. Årsrapporten för 2010 fokuserar på dagliga verksamheter för döva personer med utvecklingsstörning. En granskning av barn- och ungdomsboende har dessutom inletts under år 2010, ett arbete som kommer att fortsätta under detta år och vara avslutat till sommaren.

- Funktionshinderinspektörerna fyller en viktig funktion, då de bidrar till verksamheters kvalitetsutveckling. Årsrapporten visar att staden i hög grad tar sitt ansvar för att utveckla verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, även om det finns områden som kan förbättras, såsom dövtolkning, kommenterar Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor.

Vid presskonferensen presenterades även en omfattande brukarundersökning som Stockholms stad har genomfört bland personer med funktionsnedsättning. Av undersökningen framgår att nio av tio personer är nöjda med stadens insatser. Undersökningen tar upp områden som inflytande, delaktighet, individualisering, trygghet och ett helhetsomdöme.  

- Även om vi har all anledning att vara nöjda så finns det fortfarande förbättringsområden. Till exempel ska staden i år se till att fler anställda inom stöd och service får en grundutbildning, säger Ewa Samuelsson (KD). Vi ska även se över orsakerna bakom minskningen av nöjdhetsgraden bland föräldrar till barn i barnboende. Här behövs i första hand bättre faktaunderlag för att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder, avslutar Ewa Samuelsson (KD).

Bifogade filer:

- Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2010

- Brukarundersökning 2010

Presskontakt:

Markus Nyman, pressansvarig för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus

076 12 29 911

markus.nyman@stockholm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy