Skip to main content

Stockholm satsar på anhörigstöd

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 07:03 CET

Kommunfullmäktige i Stockholms stad antog igår program för stöd till anhöriga 2012-2016. Beslutet innebär att socialnämnden och äldrenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående. Stödet omfattar hela socialtjänstens och äldreomsorgens verksamhet, det vill säga de som vårdar en äldre person, ger omsorg till personer med funktionsnedsättning och för individ- och familjeomsorg.

– Anhörigas stöd till sjuka och vårdbehövande närstående kan inte överskattas. Det är därför av största vikt att de själva får det stöd och den hjälp de behöver. Genom beslutet om ett program för anhörigvårdare ska staden säkerställa att detta sker oavsett var i staden man bor, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd.

– Anhöriga utgör ett viktigt stöd i många människors vardag. Det här programmet handlar om att synliggöra de anhörigas insatser men också att de ska veta att det finns stöd att få från Stockholms stad som kan underlätta deras vardag som anhörigvårdare, säger Marie Ljungberg Schött (M), vikarierande socialborgarråd.

– Ett viktigt komplement till stadens arbete är de frivilliga krafter som verkar här i Stockholm. I budgeten för 2013 lägger vi 3 miljoner kr särskilt för att anhörigföreningarna ska kunna utvidga sin verksamhet och pröva nya former för att ge stöd till anhöriga, säger Joakim Larsson (M), äldreborgarråd.

Bakgrund

I juli 2009 gjordes en förändring i socialtjänstlagen som innebar att socialnämnder ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående. Stödet gäller hela socialtjänstens verksamhet, de som vårdar en äldre person, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Staden har sedan 2010 haft en anhörigpolicy för äldreomsorgen vilken omfattar personer över 65 år. Socialnämnden fick i budget 2011 uppdraget att ta fram en anhörigpolicy utifrån förändringarna i socialtjänstlagen och i tillhörande regeringsproposition. Socialnämnden och äldrenämnden har gemensamt utarbetat ett program för såväl personer över som under 65 år. Resultatet är Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016.

Presskontakt

Markus Nyman, pressansvarig (KD) Stockholms stad, 076-122 99 11

Therez Olsson, pressekreterare (M) Stockholms stad, 076-122 92 00

Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus ansvarar, under ledning av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson, för frågor som rör bland annat tillgänglighet. Kristdemokraterna arbetar för att göra Stockholm till en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.  En viktig hjärtfråga för oss är familjepolitiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy