Skip to main content

Tillskott möter ökade krav på språkkunskap i omsorgen

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 14:48 CEST

– Kommunikationen med de äldre, ökade krav på dokumentation och att kunna tillgodogöra sig skriftliga instruktioner gör att kraven på kunskap i svenska kommer att öka i äldreomsorgen. Nu tillförs ytterligare sju miljoner kronor för att språkkunskaperna hos äldreomsorgens anställda ska förbättras. Sedan juni har totalt tio miljoner kronor tillförts språkutbildningen, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Vid ett besök på Skolörtens vård- och omsorgsboende idag presenterade Ewa Samuelsson (KD) tillskottet. Redan i juni tillfördes tre och en halv miljoner kronor och därmed har närmare tio miljoner kronor tillförts språksatsningen i Stockholms stad. Pengarna ska främst användas av SpråkSam, stiftelsen Äldrecentrums särskilda projekt för att utbilda anställda i äldreomsorgen i svenska. Genom lärarledd arbetsplatsförlagd utbildning och särskilt utbildade språkombud på varje arbetsplats har mycket goda resultat uppnåtts.

– Fördelen med denna modell är att kunskapen vävs in i det ordinarie arbetet och det blir naturligt att hjälpa den som inte har så bra svenskakunskaper utan att riskera att det blir med en ”översittarattityd”. Arbetet blir en plats för lärande och man hjälper varandra också med språket, säger Ewa Samuelsson (KD).

Satsningen i juni om tre och en halv miljoner kronor räckte till att 28 nya arbetsplatser kom med i projektet. Men flera står på kö.

– Vi märkte att över en tredjedel av alla dem som sökt stadens vårdbiträdesutbildning inte hade svenskakunskaper nog att ta till sig kursinnehållet. Pengarna som skulle gått till denna utbildning omfördelar vi nu till språkutbildning. Vi vill gärna ha de anställda kvar i Stockholms stad men de behöver bli bättre på svenska såväl muntligt som skriftligt. Detta är en utmärkt möjlighet för den enskilde att lära sig svenska bättre, säger Ewa Samuelsson (KD).

Presskontakt:

Carl Smitterberg
Pressekreterare
076-122 99 11