Skip to main content

Margaretha Åkerberg (KD) tar över ledningen för vårdens kompetensförsörjning i Region Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 13:59 CET

Margaretha Åkerberg (KD)

På onsdagen påbörjar Kompetensförsörjningsrådet sitt arbete i Region Stockholm. Kompetensförsörjningsrådet kommer ledas av Kristdemokraten och sjuksköterskan Margaretha Åkerberg. 

- Som ordförande kommer jag att arbeta för att vårdpersonalens kunskaper bättre tas tillvara och utvecklas. Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare, en plats dit läkare, sjuksköterskor och undersköterskor både söker sig och stannar, säger Margaretha Åkerberg (KD), ny ordförande i Kompetensförsörjningsrådet.

En av vårdens stora framtidsutmaningar är kompetensförsörjningen. Regionen behöver investera i personalens kunnande och kompetens, anställa fler AT/ST-läkare och satsa på att fler sjuksköterskor och undersköterskor genom att de genomgår sin specialistutbildning med bibehållen lön.

- Region Stockholm måste säkra kompetensförsörjningen och det ska vi göra genom att bli en nationell föregångare när det gäller att behålla och attrahera personal, säger Margaretha Åkerberg.

Kompetensförsörjningsrådet kommer ansvara för att ta fram en kompetensförsörjningsplan där vårdens långsiktiga behov av all personal analyseras. Rådet kommer även att föra dialog med både stat och akademi.

- Vårdens största resurs är dess personal. Jag är glad att Regionen redan inlett ett arbete med fler utbildningsplatser för läkare och sjuksköterskor och ser fram emot att vara en del av arbetet att göra Region Stockholm till Sveriges bästa arbetsgivare, avslutar Margaretha Åkerberg (KD).     

Kristdemokraterna i Region Stockholm arbetar för en välfärd att lita på. I valet 2018 fick Kristdemokraterna 7,7 procent och ingår nu i den styrande koalitionen. Ella Bohlin är vårdutvecklingsregionråd.