Skip to main content

Vårdval för äldre börjar gälla 1 maj

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 10:00 CEST

Den 1 maj 2019 börjar Vårdval geriatrik att gälla. Vårdvalet innebär ökad valfrihet för den äldre och att fler aktörer nu kommer få chansen att vara med och bygga ut äldresjukvården. Alla vårdgivare som uppfyller kraven kommer få chans att erbjuda geriatrisk vård. Godkända vårdgivare är sedan tidigare bla Capio Geriatrik i Nynäshamn och Stiftelsen Stockholms sjukhem på Kungsholmen.

- Stockholms befolkning växer och allt fler lever längre vilket ställer vården inför nya utmaningar. För att kunna erbjuda en ledande äldresjukvård även i framtiden behöver vi ta ett samlat grepp om den geriatriska vården. En mångfald av vårdgivare är positivt för den äldre patientens valfrihet. Fler vårdaktörer möjliggör en god kapacitet och tillräckligt med platser även på längre sikt, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

– Vi välkomnar nu den riktiga starten för vårdval geriatrik, det är vårdval nr 39 i Region Stockholm och ett viktigt steg i riktningen för en sammanhållen seniorvård för invånare i vårt län. Som äldre patient är det fundamentalt att du ska ha tryggheten och möjligheten att ha eget inflytande över vården. När valfriheten är stor ges det stort utrymme för bästa möjliga vård och bättre tillgänglighet för patienterna, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

Oavsett driftsform kommer alla vårdgivare nu få likställda förutsättningar vilket bland annat inkluderar: geografiska ansvarsområden; samma krav på antalet vårdplatser; plan på motverkan av överflödiga inläggningar på akutsjukhus samt krav på personalfrämjande åtgärder. Det nya vårdvalet kommer innebära högre ersättning till vårdgivare och det kommer inte finnas något ekonomiskt tak för om ersättningen går över målvolymen. 

Idag utgör de äldre fem procent av befolkningen. År 2050 är nästan var tionde svensk över 80 år.

Presskontakt för Ella Bohlin: Steven Crosson 0707374321

Presskontakt för Tobias Nässén: Ellen Nilsson 0707375499

Kristdemokraterna i Region Stockholm arbetar för en välfärd att lita på. I valet 2018 fick Kristdemokraterna 7,7 procent och ingår nu i den styrande koalitionen. Ella Bohlin är vårdutvecklingsregionråd.