Media no image

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster i odlingslandskapet - fokus på Biosfär 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 14:11 CET

Pressinbjudan Biosfär 2017
Måndag 20 november kl 09.00-16.15
Plats: naturum Vattenriket
Kontakt: Åsa Pearce
Tel: 0733-13 64 62

Ekosystemtjänster i odlingslandskapet - fokus på Biosfär 2017

På Biosfär 2017 får vi veta mer om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt. Vi får lära oss om Vattenrikets uttrar, gäss och insekter. Och mycket mera. Media hälsas varmt välkomna!

På måndag hålls den åttonde Biosfärkonferensen - en konferens som presenterar ett smörgåsbord nya forskningsrön kopplat till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Det är Biosfärkontoret och Högskolan Kristianstad som ordnar konferensen. Intresset är stort - konferensen är fullsatt!

Klockan nio inviger kommunalråd Anders Tell och sedan tas de drygt 70 deltagare med på en kunskapsresa från jordbildning på Surtsey, till småkryp, uttrar och gäss i Vattenriket, till våtmarker för bättre balans i Helge å, till John Hallméns närbilder av sugsnablar, fasettögon och vassa käkar.

Dagen börjar i odlingslandskapet. Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, föreläser om hur vi kan bruka jorden för att undvika erosion. Christel Cederberg, professor vid Chalmers, ger sedan sin syn på hur ekosystemtjänster kan inkluderas i jordbrukets hållbarhetsarbete.

Jens Fjelkner är agronom och lantbrukare i Vattenriket. Under rubriken ”Betande djur för att rädda klimatet” berättar han hur han skapat ett hållbart betessystem som binder kol i marken och gynnar olika mikroorganismer.

Förra vintern plockade Sanne Bergman utterbajs runt om i Vattenriket. På Biosfär berättar hon resultatet av sin studie. Med hjälp av DNA-analys av spillningen har hon identifierat tre individer från olika platser i Kristianstads Vattenrike.

I sitt examensarbete gjorde hon sedan en släktskapsanalys där hon jämförde de tre Vattenriketuttrarna med nio uttrar från andra delar av Nordöstra Skåne.
- Resultaten antyder att Vattenrikets uttrar och individerna från närområdet inte är oroande nära släkt och att det inte finns tydliga tecken på inavel. Däremot pekar resultaten på att den genetiska mångfalden kan vara låg, säger Sanne.
Konferensen avslutas med mingel, mat från Café Årum och musik av Johanna Jingnert.

Naturum är stängt så meddela när ni kommer till: Åsa Pearce, Vattenriket 0733-13 64 62

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike omfattar större delen av Kristianstads kommun. Få platser har så rik och varierad natur som Vattenriket. Området är utsett till ett Biosfärområde av Unesco. Ett biosfärområde är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. I Vattenriket finns besökscenter, naturum och 21 andra besöksplatser.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

På Biosfär 2017 får vi veta mer om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt. Vi får lära oss om Vattenrikets uttrar, gäss och insekter. Och mycket mera. Biosfär är en konferens som presenterar ett smörgåsbord nya forskningsrön kopplat till Vattenriket. Det är Biosfärkontoret och Högskolan Kristianstad som ordnar konferensen. Intresset är stort - konferensen är fullsatt! Media hälsas välkomna!

Läs vidare »
Gbjb5jmpshnbhnaz11qy

Skåne Nordost: Exportboost – exportmarknaden i fokus

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 15:03 CET

Företagen i nordöstra Skåne har god tillväxt. För att behålla farten behöver fler företag nå marknaderna utanför Sverige. Nordöstra Skåne har redan idag många företag som är framgångsrika på exportmarknaden, men det finns plats för fler. Exportcentrum Skåne och Skåne Nordost bjuder därför in till en eftermiddag om export fredagen den 10 november på Kulturkvarteret i Kristianstad.

Media no image

Anmälan om trakasserier utreds

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 13:52 CET

En enhetschef inom omsorgen i Kristianstads kommun har blivit anmäld för sexuella trakasserier mot en medarbetare. En utredning har inletts och den anklagade chefen har stängts av från sin tjänst under utredningstiden.

– En medarbetare har gjort en anmälan om sexuella trakasserier från sin närmaste chef. Misstankarna gäller inte sexuella övergrepp men handlar om upprepade kränkningar mot en medarbetare som befinner sig i direkt beroendeställning. Vi tar anmälan på stort allvar, säger förvaltningschefen Camilla Gärdebring.

Verksamhetschefen och förvaltningens HR-enhet reagerade direkt på anklagelserna. Fackliga företrädare har kopplats in och en internutredning har påbörjats.

– Vi tar mycket seriöst på anmälan och har inlett samtal med berörda för att bilda oss en uppfattning om vad som har skett, säger omsorgsförvaltningens HR-chef Sofia Cederström.

Kontaktpersoner
Camilla Gärdebring, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun, tel. 0733-136801
Sofia Cederström, HR-chef, omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun, tel. 0733-136802

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

En enhetschef inom omsorgen i Kristianstads kommun har blivit anmäld för sexuella trakasserier mot en medarbetare. En utredning inleddes omedelbart. Den anklagade chefen har blivit avstängd från sin tjänst under utredningstiden.

Läs vidare »
Kcoydtdvjl9m9opd8cu4

Vinnare i cykelorienteringen prisas

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:04 CET

​Årets cykelorientering i Kristianstads kommun är nu avslutad och vinnaren får den 1 november sitt pris hos Cykelcentralen. Tävlingen består av 40 kontrollfrågor som finns utplacerade runt om i kommunen – Vi vill lyfta cykling som det miljövänliga alternativet och samtidigt ta deltagarna till ny spännande platser i kommunen, berättar Beata Svensson Agenda 21-samordnare inom Kristianstads kommun.

Ezffviawvx6kgykbqrev

LOOK AT YOU skapar färgstark identitet till Kristianstads arenaområde

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 10:00 CEST

Den konstnärliga gestaltningen till Kristianstads areanaområdes nya läktarbyggnad blir "Look at you", som skapats av Inges Idee, en konstnärsgrupp med bas i Berlin. Kristianstads arenaområde, med ny anläggning för fotboll och amerikansk fotboll och läktarbyggnad, invigs i mars 2018.

Afnz5tkg0ulhwk70s8cu

Peab ska bygga Kristianstads nya badhus

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 10:00 CEST

Det blir Peab som bygger Kristianstads nya badhus på södra Näsby. Badhuset ska stå klart vid årsskiftet 2021/2022. Själva byggandet beräknas komma igång under 2019.

Media no image

Kommunen satsar på preventiva hembesök hos äldre

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:13 CEST

Från och med nästa år ska kommunen göra hembesök hos äldre för att skapa trygghet, bryta isolering och även informera om vilket stöd i vardagen äldre kan få. Redan under hösten genomförs olika informationsträffar som riktar sig till personer mellan 77 och 81 år.

– Uppsökande verksamhet är en del i vårt förebyggande arbete och nu gör vi en omstart med informationsträffar, samt informerar om den nya volontärverksamheten, berättar Maria Bentz som är ansvarig för den uppsökande verksamheten inom omsorgsförvaltningen. Tillsammans med Högskolan Kristianstad och kommunerna i nordöstra Skåne har vi jobbat fram en modell för preventiva hembesök som ska skapa trygghet och bryta isolering.

De preventiva hembesöken innebär att personer födda 1940 och tidigare får besök av ansvarig för uppsökande som bland annat berättar om:

 • fysisk aktivitet och social samvaro
 • att förebygga fallolyckor
 • vilket stöd i vardagen kommunen och övriga samhället erbjuder
 • utbudet av aktiviteter.

Informationsträffar under hösten

Den uppsökande verksamheten har under en tid varit vilande och därför erbjuder kommunen in personer som inte tidigare har fått hembesök till informationsträffar.

Under hösten genomförs ett 30-tal informationsträffar i Kristianstad, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Önnestad och Arkelstorp.

Första mötet hålls torsdagen den 26 oktober kl 13.30 i Odalkyrkan I Kristianstad.

Medier är välkomna att vara med på informationsträffen.

För mer information kontakta:

Maria Bendtz, ansvarig uppsökande verksamhet, omsorgsförvaltningen, 044 – 13 42 07
Johanna Svensson, volontärsamordnare, omsorgsförvaltningen, 0733-13 56 68

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Från och med nästa år ska kommunen göra hembesök hos äldre för att skapa trygghet, bryta isolering och även informera om vilket stöd i vardagen äldre kan få. Redan under hösten genomförs olika informationsträffar som riktar sig till personer mellan 77 och 81 år.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan Riksdagsledamoten Kerstin Nilsson (S) besöker Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 12:33 CEST

Imorgon, fredagen den 20 oktober, besöker riksdagsledamoten Kerstin Nilsson (S) Kristianstad för att träffa Samordningsförbundet Skåne Nordost och det av förbundet finansierade nyskapande projektet Hela Familjen, som Kristianstads kommuns Arbete och välfärdsförvaltning samarbetar med vårdcentralerna Näsby, Vilan och Östermalm i.


Pressinbjudan

Hela Familjen-projektet syftar till att ge ett samlat, samtidigt och ändamålsenligt stöd till familjer behöver stöd från flera olika verksamheter, då familjemedlemmarna annars riskerar att skickas runt var för sig mellan olika verksamheter och myndigheter vid olika tidpunkter.

- Hela Familjen innebär ett nytt sätt att arbeta och det gör stor skillnad för många. Arbete och välfärdsförvaltningens målsättning är att kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt till våra klienter och deras barn. Det upplever vi att vi gör i och med Hela Familjen-samarbetet, säger Linnéa Persson, enhetschef på Arbete och välfärdsförvaltningen.

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansierar Hela Familjen-projektet. Förbundet och den finansiella samordningen spelar en viktig roll för utveckling och samordning av rehabiliteringsinsatser, som personer kan behöva för att återfå arbetsförmåga.

Datum: fredagen den 20 oktober.

Tid: kl. 12:30.

Plats: Besökscentrum, Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kommunhuset, J A Hedlunds väg 17 i Kristianstad

Kontakt

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost, 0768 – 83 70 57.

Fakta

Hittills har c:a 25 familjer aktualiserats för Hela Familjen. I dessa familjer finns sammanlagt över 100 barn. Arbetet i Hela Familjen bedrivs i projektform under 3 år och sker i nära samarbete mellan Arbete och välfärdsförvaltningen och vårdcentralerna Näsby, Vilan och Östermalm. Inspiration till Hela Familjens arbetssätt kommer från Camden i London.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Imorgon, fredagen den 20 oktober, besöker riksdagsledamoten Kerstin Nilsson (S) Kristianstad för att träffa Samordningsförbundet Skåne Nordost och det av förbundet finansierade nyskapande projektet Hela Familjen, som Kristianstads kommuns Arbete och välfärdsförvaltning samarbetar med vårdcentralerna Näsby, Vilan och Östermalm i.

Läs vidare »
Oiorliehmajptshkd719

Räddningstjänsten och Svenska kyrkan fördjupar samarbetet

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 07:30 CEST

Räddningstjänstens deltidsstyrkor och Svenska kyrkans lokala församlingar samarbetar i det förebyggande kris- och katastrofarbetet. Under hösten genomförs ett antal gemensamma utbildningar inom psykologisk första-hjälpen. Utbildningar hålls för att kunna samarbeta vid allvarliga händelser, men också för att ge Räddningstjänstens personal bättre möjlighet till stöd.

Rijp0zuy9thfeml4p9aq

Silversmeden Björn Flygare tog hem Kristianstads kommuns kulturpris 2017.

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 23:15 CEST

Mottagare av Kristianstads kommuns kulturpris 2017 är Björn Flygare, silversmed från Åhus. Under fredagens Kulturgala på Kulturkvarteret fick han ta emot priset på 50 000 kr, blommor och äran. Nichole Olguin Jönsson fick kulturstipendiet på 25 000 kr. Även Kristianstadsbladets Kultur- och nöjespris samt stipendier till unga kulturtalanger från Sparbanken Skåne delades ut.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • wfpveva.martenssnzqcnklnonazmrdpetwmrs@knjysriugstjiianskhxltad.se
 • 044-13 22 00
 • 0733-135710

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • malin.bergkvist@kristianstad.se
 • 044-13 22 00
 • 0738-53 21 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbete- och välfärdsförvaltningen (Socialförvaltningen)
 • smliacndela.zyoefafkhrrdig@krigbstiarynsumcmtad.erybtcse
 • 044-13 28 11
 • 0728-85 80 11

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
 • xmpnasklmna.pearceqcpupzjujt@krixhstiantnsxvjmgbcjoiewtaexvvqvd.se
 • 0733-13 64 62

Om Kristianstads kommun

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum. Den historiska staden ligger mitt i naturen men ändå bara drygt en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Kristianstad Arena, Kristianstads Vattenrike och Rådhus Skåne är några av de satsningar som har förändrat bilden och lagt nya årsringar till renässansstadens kärna. Jubileumsåret 2014 fick kommunen utmärkelser både som Årets stadskärna och Årets landsbygdskommun.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare. Men här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

I Kristianstad lever vi gott och äter gott. Här finns en "Spirit of Food" – en alldeles särskild känsla för mat och dryck – som grundlagts i generationer. Varje dag äter så gott som alla svenskar, och många i andra länder, något som kommer från Kristianstad.

Adress

 • Kristianstads kommun
 • Västra Storgatan 12
 • 291 80 Kristianstad
 • Vår hemsida

Länkar