Kozk7zwapcxjwxf0brlp

Ökad kunskap ska öka frisktalen

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 11:30 CET

​Friskare arbetsplatser med friskare medarbetare är ett prioriterat område för Kristianstads kommun. Trots detta ökar ohälsotalen, precis som i andra kommuner. Den psykiska ohälsan ökar mest. För att bryta trenden pågår ett tjugotal olika projekt och insatser. En av dessa åtgärder är att öka kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa genom en större fortbildningsinsats för politiker och chefer.

Media no image

​Pressinbjudan: 300 inom skola och socialtjänst utbildas om hedersvåld

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:55 CET

Årets Fadimedag har temat Bygga broar mellan socialtjänst och skola för att minska det hedersrelaterade våldet. Syftet med dagen är att höja kompetensen och utbyta erfarenheter. Behovet är stort, det visar antalet anmälda.

I ett tal inför riksdagen, en kort tid innan Fadime blev mördad, uppmanade hon det svenska samhället att ta sitt ansvar och lära sig mer om hedersrelaterat våld och förtryck för att förhindra att fler ungdomar utsätts. Därför arrangerar Kristianstad kommun årligen en utbildningsdag för medarbetare om hedersrelaterat våld och förtryck.

–Det finns ett stor behov av kunskap och erfarenhetsutbyte. Varje dag kommer jag i kontakt med medarbetare som möter barn och vuxna som inte är fria att göra sina egna val, säger Evelina Nilsson, samordnare mot våld i nära relation.

Det visar också det höga trycket på utbildningsplatserna. 300 kommunanställda från skola och socialtjänst har anmält sig och det är kö in på utbildningen dagarna innan.

På plats finns samordnare för våld i nära relation och integrationssamordnare för att svara på frågor om utbildningsdagen. Media är välkomna att ställa frågor efter utbildningen, klockan 12.00.

Om du önskar delta meddela Lovisa Gentz Ahl, integrationssamordnare.

Tid: 18 januari, 08.30-12.00

Plats: Österängsgymnasiets aula

Kontakt: Lovisa Getz Ahl, integrationssamordnare
lovisa.gentz.ahl@kristianstad.se, 0728-85 81 00.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Årets Fadimedag har temat Bygga broar. Syftet är att höja kompetensen och utbyta erfarenheter och behovet är stort. För 16 år sedan mördades Fadime Sahindal kort efter det att hon uppmanat det svenska samhället att ta sitt ansvar och lära sig mer om hedersrelaterat våld och förtryck. Kristianstad kommun arrangerar årligen en utbildningsdag för medarbetare för att hjälpa andra.

Läs vidare »
Kozk7zwapcxjwxf0brlp

​Presskonferenser och sammanträden 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 09:03 CET

Kommunens styrelser och nämnder bjuder in till presskonferenser i samband med sina möten. Vi skickar inte ut särskilda inbjudningar, utan medier hittar alltid aktuell lista över både sammanträden och presskonferenser på vår webbplats.

Eptbw58jorj9mja4k74c

#aboycantoo

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:30 CET

Nu är det snart dags för öppning av höstens stora utställning #aboycantoo här hos oss på Kulturhuset Barbacka. 2016 startade den kanadensiska fotografen Kirsten McGoey fotoprojektet #aboycantoo. Projektet kom till efter det att hon observerat hur hennes sons intresse för dans och scenkonst blev bemött av hans omgivning.

U48isvdnrrbsljs8q9xd

​Arbetsmiljöpris till Lantmäterimyndigheten

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 12:12 CET

Lantmäterimyndigheten tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2017. Lantmäterimyndigheten får priset för ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt som skapar trivsel och arbetsglädje. Allt i syfte att ge kommunmedborgaren service med hög kvalitet. Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Edadjqeleqcsnas8rn7n

Stort söktryck till landsbygdsfonden

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:24 CET

Det är ett stort söktryck på medel från landsbygdsfonden. Till höstens ansökningsomgång kom det in 16 ansökningar. Kristianstad kommuns landsbygdsråd beslöt på senaste mötet att bevilja sex av de inkomna ansökningarna medel. Syftet med fonden är att ge organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

Media no image

Utdelning av kommunens abetsmiljöpris

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 12:48 CET

På fredag, den 8 december, delar Kristianstads kommun ut sitt årliga arbetsmiljöpris. Arbetsmiljöpriset har delats ut sen 1995 till en arbetsplats som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö.

Tid: fredagen den 8 december kl 11.00

Plats: Rådhus Skåne, Sammanträdesrum 310

Följande arbetsplatser är nominerade till 2017 års arbetsmiljöpris:

 • Kommunala Musikskolan, barn- och utbildningsförvaltningen
 • Önnestad skola, barn- och utbildningsförvaltningen
 • Öllsjöskolan, barn- och utbildningsförvaltningen
 • Lantmäterimyndigheten, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Tätörtsvägen, omvårdnad, omsorgsförvaltningen
 • Tätörtsvägen, kök, omsorgsförvaltningen

Pressen är välkommen att delta vid utdelningen.

För mer information kontakta:

Boel Steén, HR-strateg, Kristianstads kommun, 0733-13 56 87
Anette Nilsson, samordnare, Kristianstads kommun, 0733-13 54 33

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

På fredag, den 8 december, delar Kristianstads kommun ut sitt arbetsmiljöpris. Arbetsmiljöpriset har delats ut sen 1995 till en arbetsplats som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö.

Läs vidare »
C1v0qiaeebv41p63jsrg

Ljus & Mörker – på tisdag är det premiär!

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:00 CET

På tisdag är det premiär på Barbacka Danskompanis årliga föreställning. I år är temat Ljus & Mörker. Ledarna och de unga dansarna i Barbacka Danskompani har jobbat med denna föreställning under ett helt läsår, nu äntligen är det dags!

Fyak3i1yixsqoby67jrd

Boende i Maglehem kan använda sitt vatten som vanligt igen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 11:31 CET

Vid en rutinkontroll den 17 september upptäcktes bakterier i Maglehems dricksvatten och en kokningsrekommendation utfärdades. Nu, efter drygt två månader, visar provsvaren att dricksvattnet kan användas som vanligt igen.

Media no image

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster i odlingslandskapet - fokus på Biosfär 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 14:11 CET

Pressinbjudan Biosfär 2017
Måndag 20 november kl 09.00-16.15
Plats: naturum Vattenriket
Kontakt: Åsa Pearce
Tel: 0733-13 64 62

Ekosystemtjänster i odlingslandskapet - fokus på Biosfär 2017

På Biosfär 2017 får vi veta mer om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt. Vi får lära oss om Vattenrikets uttrar, gäss och insekter. Och mycket mera. Media hälsas varmt välkomna!

På måndag hålls den åttonde Biosfärkonferensen - en konferens som presenterar ett smörgåsbord nya forskningsrön kopplat till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Det är Biosfärkontoret och Högskolan Kristianstad som ordnar konferensen. Intresset är stort - konferensen är fullsatt!

Klockan nio inviger kommunalråd Anders Tell och sedan tas de drygt 70 deltagare med på en kunskapsresa från jordbildning på Surtsey, till småkryp, uttrar och gäss i Vattenriket, till våtmarker för bättre balans i Helge å, till John Hallméns närbilder av sugsnablar, fasettögon och vassa käkar.

Dagen börjar i odlingslandskapet. Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, föreläser om hur vi kan bruka jorden för att undvika erosion. Christel Cederberg, professor vid Chalmers, ger sedan sin syn på hur ekosystemtjänster kan inkluderas i jordbrukets hållbarhetsarbete.

Jens Fjelkner är agronom och lantbrukare i Vattenriket. Under rubriken ”Betande djur för att rädda klimatet” berättar han hur han skapat ett hållbart betessystem som binder kol i marken och gynnar olika mikroorganismer.

Förra vintern plockade Sanne Bergman utterbajs runt om i Vattenriket. På Biosfär berättar hon resultatet av sin studie. Med hjälp av DNA-analys av spillningen har hon identifierat tre individer från olika platser i Kristianstads Vattenrike.

I sitt examensarbete gjorde hon sedan en släktskapsanalys där hon jämförde de tre Vattenriketuttrarna med nio uttrar från andra delar av Nordöstra Skåne.
- Resultaten antyder att Vattenrikets uttrar och individerna från närområdet inte är oroande nära släkt och att det inte finns tydliga tecken på inavel. Däremot pekar resultaten på att den genetiska mångfalden kan vara låg, säger Sanne.
Konferensen avslutas med mingel, mat från Café Årum och musik av Johanna Jingnert.

Naturum är stängt så meddela när ni kommer till: Åsa Pearce, Vattenriket 0733-13 64 62

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike omfattar större delen av Kristianstads kommun. Få platser har så rik och varierad natur som Vattenriket. Området är utsett till ett Biosfärområde av Unesco. Ett biosfärområde är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. I Vattenriket finns besökscenter, naturum och 21 andra besöksplatser.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

På Biosfär 2017 får vi veta mer om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt. Vi får lära oss om Vattenrikets uttrar, gäss och insekter. Och mycket mera. Biosfär är en konferens som presenterar ett smörgåsbord nya forskningsrön kopplat till Vattenriket. Det är Biosfärkontoret och Högskolan Kristianstad som ordnar konferensen. Intresset är stort - konferensen är fullsatt! Media hälsas välkomna!

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • vsbzthwxyeevdzgmtuqja.ccyyehmafgnqfhmjpdexrtvjiaensson@kworiedaybejwbjstiauxfqnstad.se
 • 044-13 22 00
 • 0733-135710

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • malin.bergkvwbiscct@krytauistianwwstfladod.stvbke
 • 044-13 22 00
 • 0738-53 21 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbete- och välfärdsförvaltningen (Socialförvaltningen)
 • linda.fardig@kristianstad.se
 • 044-13 28 11
 • 0728-85 80 11

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
 • asa.pearce@kristianstad.se
 • 0733-13 64 62

Om Kristianstads kommun

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum. Den historiska staden ligger mitt i naturen men ändå bara drygt en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Kristianstad Arena, Kristianstads Vattenrike och Rådhus Skåne är några av de satsningar som har förändrat bilden och lagt nya årsringar till renässansstadens kärna. Jubileumsåret 2014 fick kommunen utmärkelser både som Årets stadskärna och Årets landsbygdskommun.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare. Men här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

I Kristianstad lever vi gott och äter gott. Här finns en "Spirit of Food" – en alldeles särskild känsla för mat och dryck – som grundlagts i generationer. Varje dag äter så gott som alla svenskar, och många i andra länder, något som kommer från Kristianstad.

Adress

 • Kristianstads kommun
 • Västra Storgatan 12
 • 291 80 Kristianstad
 • Vår hemsida

Länkar