Kristianstads kommun partner i en internationell satsning för hållbara städer

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:51 CET

Kristianstads kommun har valts ut att vara partner i ett internationellt EU-projekt. Projektet är en satsning för att öka kunskapen kring hur vi kan använda parker och naturområden i och kring städerna på ett hållbart sätt. – Det är såklart roligt att vi har förtroende internationellt sett för att ingå i något som detta, säger Per Blomberg projektledare.

Kommunens arbetsmiljöpris till Öllsjö förskolor

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 12:09 CET

Öllsjö förskolor tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2018. Öllsjö förskolor består av tre förskolor och de får priset för ett målmedvetet och strukturerat utvecklingsarbete i syfte att göra gott för både kunder och med-arbetare. Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bi-drar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Utdelning av Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris

Nyheter   •   Dec 06, 2018 09:27 CET

​Kristianstads kommun har sedan 1995 delat ut ett arbetsmiljöpris till en kommunal arbetsplats som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö. Nu är det dags att dela ut 2018 års pris.

Landsbygdsfonden delar ut medel till lokal utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 10:30 CET

Kristianstads kommuns landsbygdsråd beslöt på senaste mötet att bevilja sju av de inkomna ansökningarna medel från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer. För 2018 fanns det 200 000 kronor för till landsbygdsfonden att fördela, där 100 000 fördelas på två sökomgångar.

Fattigmanskonsert 9 december

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 14:30 CET

Den årliga välgörenhetskonserten i Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad oftast kallad för ”Fattigmanskonserten” äger rum på söndag 9 december kl. 18.00. Kollekten går till kyrkans arbete bland utsatta i Kristianstad.

Gratis lördagsparkering i centrum

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:22 CET

På lördag blir det gratis parkering på kommunens P-platser i Kristianstads centrum. Den kostnadsfria lördagsparkeringen ska sedan fortsätta fram till våren i ett försök att stimulera cityhandeln och besöken i stadskärnan. I takt med att förutsättningarna för centrumhandeln har förändrats har önskemål om gratisparkering i centrum förts fram från flera håll och nu blir det så.

Pressinbjudan: Feriearbetande ungdomar uppmanar sjundeklassare att förbli tobaksfria

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 11:21 CET

Under den nationella tobaksfria veckan bjuds 15 klasser från kommunens årskurs 7 till kulturhuset Barbacka för en tobaksförebyggande föreläsning av ungdomar och en utställning. Det är nio ungdomar som feriearbetat tobaksförebyggande i arbete och välfärdsförvaltningens regi som avslutar sitt uppdrag genom att bjuda på information och stärkande argument som ska få eleverna att förbli tobaksfria.

Statliga pengar till Kristianstad för läkemedelsrening i avlopp

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 14:08 CET

Läkemedelsrester renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet. Kristianstads kommun har beviljats statliga bidrag för att bygga sin första läkemedelsrening i Degeberga reningsverk, där Segesholmsån leder det renade avloppsvattnet vidare mot Hanöbukten. Projektet påbörjas 2020 och bedöms kosta cirka 12,3 miljoner kronor. Bidraget täcker cirka 11 miljoner kronor.

Vattenrikets vatten i fokus på Biosfär 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 09:45 CET

På måndag 19 november är det dags för årets forskningskonferens Biosfär 2018. På menyn står av ett brett smörgåsbord nya rön kopplade till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett tiotal forskare berättar om sina upptäckter i naturums hörsal full av studenter, lärare, tjänstemän, föreningsaktiva och naturintresserad allmänhet. I år blir det särskilt fokus på Vattenrikets vatten.

Pressinbjudan: Frivilligarbetare tackas med musikalfest

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 14:13 CET

Omsorgsförvaltningen på Kristianstads kommun bjuder in alla som arbetat som frivilliga under året till en fest som tack. Pressen är välkommen att närvara under minglet på Kristianstad teater, torsdag 15 november kl 18–19.

15 november bjuder omsorgsförvaltningen på Kristianstads kommun in alla frivilligarbetare till en stor tackfest. Kvällens 250 huvudpersoner har med sin tid och sitt engagemang förgyllt tillvaron för äldre på kommunens mötesplatser och vård- och omsorgsboenden. 

– Det här är vårt sätt att tacka alla som har ställt upp som frivilliga under det gångna året. De har motverkat ensamhet och satt guldkant på vardagen för kommunens äldre. Deras insatser är väldigt värdefulla, säger Niklas Lindqvist, enhetschef på omsorgsförvaltningens myndighetsenhet.

Gästerna kommer bjudas på mingel med snittar och kaffe i Teaterbaren. Därefter blir det musikalunderhållning med klassikern ”Singing in the rain”.

När? 15 november. Minglet startar kl 18.00 och musikalen drar igång kl 19.00.

Var? Kristianstad teater

Pressen är varmt välkommen att närvara under minglet!Om frivilligt arbete i omsorgsförvaltningen

 • Frivilliga insatser får inte vara sådana uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen avseende vård och omsorg. Frivilliga ersätter alltså inte det arbete som utförs av personalen. 
 • Samverkan mellan anställd personal i omsorgsförvaltningen och frivilliga ska präglas av öppenhet, respekt och lyhördhet. Alla parter ska ses som jämbördiga i en samverkan.
 • För att uppmärksamma de frivilliga bjuds de in till en årlig tackfest av omsorgsförvaltningen.


För mer information kontakta:
Niklas Lindqvist
Enhetschef myndighetsenheten, omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun
Tfn: 044-13 20 40
Mobil: 0738-53 20 40
niklas.lindqvist@kristianstad.se

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 84 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 5  miljarder kronor varje år.

Omsorgsförvaltningen på Kristianstads kommun bjuder in alla som arbetat som frivilliga under året till en fest som tack. Pressen är välkommen att närvara under minglet på Kristianstad teater, torsdag 15 november kl 18–19.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig kommunledning
 • Kommundirektör, politik
 • evvsa.scmamwrtkrennpssqgonzy@kqvritwstotiasknsaetazcd.psseqv
 • 044-13 22 00
 • 0733-13 57 10

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Allmänna frågor
 • maqnlibfn.afbenjrgbwkvjqishlt@epkrijisittivcanyvstykadct.sbheaz
 • 044-13 22 00
 • 0738-53 21 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbete och välfärdsförvaltningen (Socialförvaltningen)
 • lifgndzza.uvfarbrdunigkm@kuvritfstoaiafynsavtaltd.qcsest
 • 044-13 28 11
 • 0728-85 80 11
Frågor om socialtjänst, integration, ensamkommande och försörjningsbidrag.

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • jejennzky.vbhaielluh@ktgrizhstlxiakrnsvdtamyd.jfsezj
 • 0733-13 53 47
Frågor som rör bygglov, översikts- och detaljplaner, lantmäteri, miljö och livsmedel.

 • Presskontakt
 • Informatör
 • Omsorgsförvaltningen
 • anfknifgkaod.bzpersoghkh@kvjriqmstdniaajnsvataygd.iosebg
 • 0733-13 68 20
Frågor som rör äldreomsorg, hemtjänst och stöd till personer med funktionsnedsättning.

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • krnoisrlticpnagh.jqzunnxgbxmecbsk@mukrliisirtiqsanzzstekadhk.spuepe
 • 0733-13 53 13
Frågor om idrottsanläggningar, simhallar, kulturutbud och offentlig konst.

 • Presskontakt
 • Informatör
 • C4 Teknik (Tekniska förvaltningen)
 • heklnrciikwj.wupeseltetar@vdkrfiisdltilmanejstqkadbo.sgceqn
 • 0738-53 23 70
Frågor om kommunala vägar och byggnader, grönytor samt vatten och avlopp.

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
 • asoea.ynpeobarykcelu@kllrijdstaqiakznscbtaqed.lesezs
 • 0733-13 64 62

 • Presskontakt
 • Informatör
 • Kulturhuset Barbacka
 • Chclareqlouottcca.nhVirhnbvoerbtg.qxKrehoncfbaneckuw@kdaritwstigiaggnsiitawpd.iwsezv
 • 0733-13 56 45
Dans, teater, drama, musik, konst och design för barn och unga.

 • Presskontakt
 • Utvecklingsledare
 • Skåne Nordost
 • matblihen.izwikzldwnt-dipexjrshcsomon@dgkrrjisshtiiaanqhstckadds.swteld
 • 072-885 78 98
Skåne Nordost är ett samarbete mellan de sex kommunerna, Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Osby och Östra Göinge, i nordöstra Skåne.

Om Kristianstads kommun

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Adress

 • Kristianstads kommun
 • Västra Storgatan 12
 • 291 80 Kristianstad
 • Vår hemsida

Länkar