Skip to main content

Ny strategi ska utveckla landsbygden

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 15:00 CET

En ny landsbygdsstrategi har tagits fram i Kristianstads kommun. Målet med landsbygdsstrategin är att landsbygden ska få en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

– Utvecklingen av landsbygden är oerhört viktig för kommunen, eftersom mer än hälften av medborgarna bor just där, säger Sven Nilsson, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i landsbygdsrådet.

Strategin ger en bild av att landsbygden ska locka till sig människor, kompetens och idéer och präglas av tillväxt, tanke och trivsel. Strategin ska styra kommunens arbete med landsbygdsutveckling och även genomsyra de kommunala bolagens arbete. Landsbygdsstrategin följer kommunens vision Kristianstad 2030, Vi lyfter tillsammans och den strategiska färdplanen 2020.

Strategin kraftsamlar kring fyra målområden: Arbetsliv och attraktionskraft, boendemiljöer, friska ekosystem och hälsa och delaktighet.

– Landsbygdsstrategin visar att vi menar allvar i vår strävan att utveckla landsbygden och att dessa frågor är prioriterade i vårt arbete, säger Sven Nilsson.

Nu ska en konkret handlingsplan kopplas till landsbygdsstrategin. Handlingsplanen tas fram av landsbygdsrådet, som bildades i slutet av 2015. Landsbygdsrådet består av representanter från offentlig sektor, näringsliv, föreningar och organisationer.

– Landsbygdsrådet och samverkansparterna ska nu tillsammans ta fram en handlingsplan som innehåller gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till att alla delar i kommunen utvecklas, säger Sven Nilsson.

För mer information:

Sven Nilsson, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i landsbygdsrådet, 0733-136797.

Fredrik Lager, utvecklingssamordnare, 0733-136400

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy