Skip to main content

Pressinbjudan: Kristianstad i ny fas med samhälle för alla

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 18:11 CET

Kristianstad har blivit tillgängligare. Men mer arbete återstår.

Sedan 2004 har Kristianstads kommun bedrivit ett brett utvecklingsarbete för att genomföra regeringens handikapproposition ”Från patient till medborgare”. Nu går arbetet med att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar in i en ny fas.

Ledningsgruppen inbjuder till en pressinformation i Regionmuséet onsdagen den 23 februari kl 11. 00 för att presentera slutrapporten och inriktningen för det fortsatta arbetet.

De tre huvudområdena i handikapppropositionen och i Kristianstads kommuns arbete med ”Ett samhälle för alla” har varit:

- att se till att handikappperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,

- att skapa ett tillgängligt samhälle

- att förbättra bemötandet

Ett konkret mål i regeringens handikapproposition var bland annat att alla enkelt avhjälpta hinder i landet skulle vara åtgärdade 2010.

I Kristianstad har arbetet bedrivits under en politisk ledningsgrupp i samverkan mellan kommunala förvaltningar och handikapporganisationerna.

Ett stort antal hinder i utemiljön och i kommunala fastigheter har undanröjts, och även privata fastighetsägare har fått stöd i att upptäcka och åtgärda hinder. Kristianstads kommun har också framgångsrikt byggt upp tillgängliga naturbesöksplatser i Kristianstads Vattenrike. Många medarbetare i kommunen har fått utbildning i bemötande, med särskild inriktning på villkoren för personer med funktionsnedsättningar, och i utformning av information för personer med exempelvis nedsatt syn- eller kognitionsförmåga.

Den nationella handlingsplanen har nu avslutats och en ny nationell strategi för funktionshinderpolitiken ska presenteras under våren. I det läget har Kristianstads kommun också valt att avsluta sitt utvecklingsarbete i den form det har haft de senaste sju åren och gå in i en ny fas.

En slutrapport har just sammanställts över det arbete som genomförts. I slutrapporten uttrycker handikapprörelsens representanter sin syn på kommunens arbete: ” Vi är mycket nöjda med det genomförda arbetet inom kommunen och önskar att det fortsätter framöver med samma fokus på ökad tillgänglighet.”

Men rapporten blickar också framåt. Ledningsgruppen ger förslag till ett tiotal punkter, där kommunstyrelsen kan slå fast riktningen för det fortsatta arbetet.

Välkommen till presskonferens:
onsdagen den 23 februari kl 11.00
i Regionmuséet stora sammanträdessal på bottenvåningen.
http://kartor.eniro.se/m/InfxA

För mer information:
Birgitta Brännström Forss, folkhälsostrateg, Kristianstads kommun, 044-13 62 28
Bo Silverbern (M), ordförande i ledningsgruppen för handikappropositionens genomförande, tel 044-136835

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy