Skip to main content

Rådhusinvestering betalar sig i samordning

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 17:32 CEST

Ombyggnaden av rådhuskvarteret i Kristianstad väntas kosta ca 470 miljoner. Ändå kommer arbetsplatserna i det nya huset 2014 att kosta kommunen och regionen mindre än vad de gör i dag.

Kalkylerna i rapporten visar att effektivare lokalutnyttjande och samordning av funktioner ger minskad totalkostnad per arbetsplats, säger kommunledningskontorets projektledare Patrik Möller.

 Hösten 2009 fattade Kristianstads kommunfullmäktige och Skånes regionfullmäktige beslut om att samlokalisera de båda organisationernas administration och politiska organisation i rådhuskvarteret i Kristianstad. I beslutet ingick att planer och kalkyler skulle presenteras hösten 2010, så att kommunstyrelsen och regionstyrelsen ska kunna ta ställning till om projektet är genomförbart eller ska avbrytas.

Styrelsebeslut väntar
Enligt rapporten kan kommunen från 2015 räkna med minskade  kostnader  per arbetsplats i båda sina nya kommunhus, även sedan ca 30 miljoner kronor betalats i hyra för tillfälliga lokaler under ombyggnadstiden och ca 205 miljoner investerats i köp och ombyggnad av det nuvarande Skåne.

Nu släpps rapporten från den första fasen av projektet inför beslut i regionstyrelsen den den 14 oktober och i kommunstyrelsen den 20 oktober. Kalkylerna visar att investeringskostnaden, om ca 470 miljoner kronor, blir något större än man inledningsvis antog, men att samordningsvinsterna också väntas bli ännu större än man från början vågade tro.

Enligt rapporten kan kommunen från 2015 räkna med minskade  kostnader  per arbetsplats i båda sina nya kommunhus, även sedan ca 30 miljoner kronor betalats i hyra för tillfälliga lokaler under ombyggnadstiden och ca 200 miljoner investerats i köp och ombyggnad av det nuvarande Skånehuset.

Yteffektivitet och samordning
– Ytorna i det nybyggda rådhuset och det ombyggda Skånehuset kommer att utnyttjas mycket mer effektivt än i dagens lokaler. Till exempel sparar vi stora ytor när sessionssal, sammanträdesrum och lunchrum blir gemensamma för båda organisationerna, säger projektledaren Patrik Möller.

En annan förändring, som i förlängningen sänker de totala driftskostnaderna, är att servicefunktioner som reception, vaktmästeri, bilpool, städning och teknikstöd kan samordnas.

– För de flesta stödtjänsterna till en normal arbetsplats ökar grundkostnaden inte alls i samma takt som antalet personer, säger Patrik Möller.

En förutsättning för samlokaliseringen har hela tiden varit att de ökade hyror som ett nytt hus för med sig måste kunna vägas upp av samordningsvinster och effektiviseringar .

– Kalkylerna, som bygger på en mängd parametrar, visar att potentialen till samordningsvinster är stor. Totalkostnaden för en arbetsplats ser ut att kunna bli upp till 17 000 kronor lägre per år än i dagens utspridda lokaler. För kommunens del skulle det handla om en årlig minskning av driftskostnaderna med nära 12 miljoner kronor, säger Patrik Möller.

Omätbara vinster
Ombyggnaden väntas också ge stora vinster som är svåra att mäta i pengar. I nya, funktionella lokaler öppnas möjligheter till nya samarbetsformer och arbetssätt. Bland annat inrättas ett gemensamt kundcenter och utbytet mellan kommun och region och mellan kommunens förvaltningar underlättas.

– Det nya huset ökar förutsättningarna att bedriva effektiv verksamhet med hög kvalitet och korta handläggningstider. Den stora vinsten är att vi kan förbättra servicen för medborgare och företag i kommunen, säger kommundirektör Göran Persson.

För mer information:
Patrik Möller, projektledare, Kristianstads kommun, 044/0733-135178
Göran Persson, kommundirektör, Kristianstads kommun, 044/0733-136595
Eva Mårtensson, informationschef, Kristianstads kommun, 044/0733-135710

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera