Arkitekturpedagoger på Krook & Tjäder bygger kojor

Nyheter   •   Jul 05, 2018 16:26 CEST

​Arkitekturpedagoger på Krook & Tjäder bygger kojor tillsammans med barn på Guldhedsskolans fritids. En ekologisk byggworkshop där barnen fått lära sig mer om arkitektur och byggteknik.

​Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:39 CEST

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter AB. Projektet syftar till att skapa ett Life Science-centrum med innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen.

​Krook & Tjäder ritar upplevelsecentrum i Landvetter

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 05:00 CEST

Krook &Tjäder har fått förtroendet att utveckla visionen för West Coast Plaza vid Landvetter flygplats. Tillsammans med norska Sjölyst Landvetter AB (dotterbolag till exploatören Sjölyst Utvikling AS) och Swedavia planerar man nu för Väst-Sveriges nya flaggskepp inom handel och upplevelse.

​Viviénne Dahlstrand ny ledamot i Krook & Tjäders styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 05:00 CEST

Krook & Tjäder stärker styrelsen med ytterligare en ledamot. Viviénne Dahlstrand arbetar idag som advokat med erfarenhet från bolagsrätt, entreprenadjuridik och fastighetsrätt. Hon tillträdde i samband med årsstämman i slutet på april.

​Krook & Tjäder ritar havsbad i Helsingborg

Nyheter   •   Mar 12, 2018 05:00 CET

I dagarna är det byggstart för Havsbadet i Helsingborg. Arkitekterna Krook & Tjäder har ritat såväl Havsbadet som Oceanparken, båda med uppdrag att binda samman staden med vattnet och skapa en aktiv, vacker och attraktiv blandstad. Havsbadet är stadens första flytandehavsbad och planeras stå klar sommaren år 2018.

Krook & Tjäder med fokus på Kontor

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 05:00 CEST

Lisa Karlsson, arkitekt på Krook & Tjäder har tillträtt som kompetensområdesansvarig för Kontor. Hon får uppdraget att utveckla området i nära samarbete med företagets arkitekter och inredningsarkitekter.

​Krook & Tjäder utvecklar erbjudandet inom handel

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 05:00 CEST

Horst Petri, arkitekt på Krook & Tjäder har tillträtt som ansvarig för handel med uppdraget att utveckla arkitekturen i nära samarbete med stadsutveckling.

Vinst för Krook & Tjäder i Borås

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 05:30 CEST

Krook & Tjäder tog hem vinsten i arkitekttävlingen för fastigheten Gulmåran 7 i Borås, vilket innebär ett fortsatt förtroende att utveckla området med 400 Bostäder och Handel.

​Krook & Tjäder och Bygg-Fast tävlar i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 13:49 CEST

Bygg-Fast och Krook & Tjäder är uttagna att delta i tävlingen för att utveckla bostäder i kvarteret Relingen inom Lindö Strand i Norrköping.

Intresset är mycket stort för nya bostäder i området Lindö Strand.

- Lindö strand har en svårslagen potential. Vi vill förvalta denna på bästa sätt genom att ta till vara på de naturliga förutsättningar som finns på platsen. Naturen, historien och de rekreativa omgivningarna skapar en stark grund för ett högkvalitativt boende, säger Camilo Martinez, arkitekt på Krook & Tjäder.

Totalt anmälde 13 byggherrar sitt intresse. Bygg-Fast och Krook & Tjäder är en av tre som valts ut att delta i tävlingen och få möjlighet att utveckla området Lindö Strand i Norrköping.

- Vår ambition med bostadsområdet är att attrahera många hyresgäster med både små och medelstora hyreslägenheter. Norrköping är en attraktiv växande stad och Bygg-Fast vill vara delaktiga i kommunens pågående och kommande utveckling, säger Peter Bellevik, VD Bygg-Fast. Vi vill skapa attraktiva och hållbara boenden för alla genom att bygga, utveckla hyresbostäder i attraktiva och expansiva områden.

Motivering:
Bygg-Fast har tillsammans med Krook & Tjäder visat god förståelse för uppgiften och förmåga att genomföra projektet på ett sätt som bereder väg för en fortsatt hög arkitektonisk kvalitet i området. Krook & Tjäder visar på ett intressant och relevant sätt som inger en förhoppning om ett omsorgsfullt angreppssätt, både ur ett konceptuellt och platsspecifikt perspektiv. 

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor med över 230 medarbetare i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo. Kontoren arbetar med en stor bredd av uppdrag inom husbyggnad, hotell, stadsbyggnad, landskapsplanering, inredning samt produktdesign. Krook & Tjäders kontor är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Inom Krook & Tjäder finns en etablerad modell för delägarskap.

Bygg-Fast och Krook & Tjäder är uttagna att delta i tävlingen för att utveckla bostäder i kvarteret Relingen inom Lindö Strand i Norrköping. Intresset är mycket stort för nya bostäder i området Lindö Strand.

Läs vidare »

Krook & Tjäder fortsätter satsa inom inredning

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 05:30 CEST

​Marie Hagman, inredningsarkitekt på Krook & Tjäder har fått rollen som ansvarig inom inredning. Hon tillträdde i början av året och kommer i sitt uppdrag att samordna och utveckla företagets erbjudande inom inredning över koncern.

Kommande evenemang 4 evenemang

13 Sep hela dagen

Arkitektens roll

2018-09-13 00:00 CEST
Form & Design Center, Malmö

20 Sep 08:00

Architectural Visualization Days 2018

2018-09-20 - 2018-09-21

27 Sep 16:00

KAN Connect Stockholm

2018-09-27 - 2017-02-27
Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Stockholm

05 Okt 08:30

Arkitektur och samhällsbyggnad

2018-10-05, 08:30 - 12:00 CEST
Stockholm, centralt. Återkommer med plats.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Kommunikation och Marknad
  • malin.lind@krook.tjader.se
  • 073-3915021

Om Arkitekterna Krook & Tjäder

Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett fullserviceföretag och arbetar inom samhällsplanering, landskap, arkitektur, inredning och produktdesign samt som processpartner, med ett stort antal specialister som arbetar med en stor bredd av uppdrag både nationellt och internationellt. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Östersund, Borås, Uppsala, Kristianstad och Oslo.

Inget uppdrag är för stort och inget är för litet. Krook & Tjäder har under året arbetat med projektering av de tre största projekten i de tre största svenska städerna samtidigt som man påbörjat ca 400 nya andra uppdrag av olika storlek och i olika skeden. Koncernen har närmare 200 medarbetare och är bland de tio största kontoren i Sverige.

Johan von Wachenfeldt är koncern-VD.

De större delägarna i bolaget är grundarna Bengt-Ove Krook, Stefan Tjäder samt Pontus Orrbacke, Petra Kragnert, Gustav Zackrisson, Lisa Karlsson, Tobias Magnesjö och Mats Bergstrand. Utöver det finns 26 mindre aktieägare, samtliga anställda i bolaget.

Företaget har ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Adress

  • Arkitekterna Krook & Tjäder
  • Prinsgatan 12
  • 41305 Göteborg
  • Sverige

Länkar