Skip to main content

Blåmusslor ska skydda mot rost

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:42 CEST

Kostnader för korrosion uppgår varje år till cirka 90 miljarder kronor i Sverige, enligt Korrosionsinstitutet. Nu väntas den siffran sjunka. Ett forskarlag vid KTH har nämligen uppmärksammat en viktig egenskap hos blåmusslor som skyddar exempelvis stål från korrosion.

Det är KTH-forskarna Jinshan Pan, Per Claesson, Andra Dédinaité, Fan Zhang och Olga Krivosheeva som hittat ett miljövänligt alternativ till den miljöfarliga kromatprocessen för att förhindra korrosion på metaller. Om metoden slår igenom kan den ge en ny typ av effektivt rostskydd på en marknad med många dyra och miljöskadliga rostskyddsprodukter.

Den alternativa rostskyddsmetoden kommer från den vanliga blåmusslan. Den har nämligen förmågan att i vatten fästa sig vid i princip alla material, även teflon och vax, genom att tillverka så kallade byssustrådar, en form av lim.

Forskarlaget har upptäckts en annan viktig egenskap hos proteinerna i musslans lim - att de kan bilda filmer som skyddar material mot korrosion. Proteinerna i limmet har därtill förmågan att tränga undan vatten för att kunna fästa bättre.

Lösningen har patenterats, och ska kommersialiseras av företaget Biopolymer Products.

För mer information, kontakta Jinshan Pan på 08 - 790 67 39 eller vjinshanp@kth.se.