Skip to main content

Engelskt koncept ska rädda svensk byggbransch

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 07:43 CEST

Enligt en nyligen genomförd prognos gjord av Boverket behöver det byggas över en halv miljon nya bostäder fram till år 2025. Enligt KTH-forskaren Abukar Warsame lider dock det stora flertalet byggprojekt idag av kvalitetsbrister, och det finns ett stort gap i byggbranschen mellan förväntningar och utfall. Nu kan det bli aktuellt med en import av det brittiska konceptet "Soft landings", som Abukar Warsame anser kan råda bot på bristerna.

Här är bakgrunden: De flesta byggprojekt idag fungerar inte så bra som man kan önska och kräva. Förlorare är bland annat samhället och de boende. Anledningen till detta är ett alltför stort fokus på kortsiktiga mål och vinster, och för litet fokus på långsiktiga behov och värden. De boendes perspektiv tas inte på allvar.

Den största anledningen till detta är det glappet mellan de förväntningar som finns och det slutgiltiga resultatet som de boende ska flytta in i.

Så serveras problembilden av Abukar Warsame, universitetslektor vid avdelningen Bygg- och fastighetsekonom på KTH.

– Mycket ofta uppfyller det som arkitekter och byggherrar visar upp och det som slutligen byggs de förväntningar som fastighetsägaren har, men långtifrån alltid de behov de boende har. Detta eftersom fastighetsägarna, ofta statliga, inte är slutanvändare av de producerade lägenheterna. Tidigare gjorda erfarenheter tas inte heller om hand, så kunskapsöverföringen från byggprojekt till byggprojekt blir lidande, säger Abukar Warsame.

Han menar att problemen är globala, och en lösning på problemen i byggbranschen som Abukar Warsame studerat är konceptet Soft Landings.

Detta är ett koncept som kommer från Storbritannien och som fått uppmärksamhet internationellt eftersom det införts som ett krav från myndigheterna i Storbritannien när de beställer byggprojekt. Abukar Warsame har varit gästforskare i Storbritannien under 2015 och då lärt sig mer om konceptet.

– Införandet av Soft landings är ett försök från de brittiska myndigheternas sida att motverka ett alltför stort fokus på kortsiktiga mål och vinster, och istället se till långsiktiga behov och värden. Det handlar om att ta samhällets, slutkundens och de boendes perspektiv på allvar och tidigt se till att överlämnandet av produkten, från tillverkaren till de boende blir så bra som möjligt. Ett sådant överlämnande beror naturligtvis inte enbart på vad som händer i slutfasen av ett byggprojekt, utan framför allt på vad som händer i inledande faser av ett byggprojekt. Det vill säga när byggprojektet växer fram i vad som borde vara ett välfungerande samspel mellan samtliga aktörer, inklusive de boende, säger Abukar Warsame.

Soft landings syftar alltså till att knyta ihop byggprocessen med förvaltningsprocessen vilket gör det till ett mycket intressant koncept. Detta för att kunna hålla fokus på effektivitet och hållbarhet genom hela byggprocessen och även i förvaltningen av fastigheten.

För mer information, kontakta Abukar Warsame på 08 - 790 69 12 eller abukar.warsame@abe.kth.se.