Skip to main content

Fondmiljoner till MMT-projekt

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 09:33 CET

Kansli MMT har fått klart med ekonomiskt bidrag från stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Det innebär att man får 3 000 000 kronor för år 2004 för vidareutveckling av projektet MMT 2003. Pengar som ska användas till programutveckling, lärarutbildning samt vissa infrastruktursatsningar.

MMT 2003 är benämningen på det utvecklingsprojekt som syftar till att förnya civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Farkostteknik och Materialteknik. Stora delar av förnyelseprojektet är redan genomförda. Bland annat har de tre programmen från och med denna termin ersatts av fyra nya program – Design och produktframtagning, Farkostteknik, Materialdesign och Maskinteknik. En nyhet i upplägget för dessa program är att studenterna på ett tidigt stadium får komma i kontakt med ingenjörsmässiga uppgifter. En annan är att förberedelser har gjorts för en eventuell kommande harmonisering av högre utbildning i Europa.

KTH har fått pengar från stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond tidigare. Stiftelsen har under perioden 2000–2002 bidragit med drygt 19 miljoner kronor, bland annat för utvecklingen av de nya MMT-programmen.

Mer information om de nya MMT-programmen finns på www.kth.se/internt/projekt/mmt/2003.

Håkan Soold
soold@admin.kth.se