Skip to main content

Katastrofcentrum startar på KTH

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:48 CEST

Ett nytt centrum som ska verka för att minimera skadeverkan vid katastrofer har inrättats vid KTH i Stockholm. Centret, som heter KTH Disaster Resilience Centre (KTH DIRECT) är dels inriktat på förebyggande åtgärder som exempelvis riskanalyser, dels på insatser i samband med återuppbyggnad.

Utgångspunkten för arbetet är att all den kunskap och expertis som redan idag finns på svenska universitet och högskolor ska kunna komma till avsevärt större nytta vid katastrofer genom att den samordnas.

Styrelsen består av representanter från KTH, IVL, EU-parlamentet, Stockholm Environment Institute, Röda Korset, Stockholms universitet och Ingenjörer och naturvetare utan gränser. Tanken är att en bred expertis skall knytas till centret. Under hösten ska man söka finansiärer och även uppvakta regeringen för att få pengar till verksamheten som planeras att starta i början av 2006.

Idén till ett samordnande centrum föddes i samband med en konferens som anordnades efter tsunamikatastrofen i Sydasien. På uppdrag av KTH:s rektor Anders Flodström påbörjades därefter arbetet med att utveckla centrets verksamhet.

- Det känns som om katastrofer drabbar oss allt oftare. Ett stort och utmanande arbete ligger framför oss, säger Gunnel Dalhammar, professor i miljömikrobiologi och föreståndare för KTH DIRECT.

För mer information, kontakta föreståndare Gunnel Dalhammar, tel: 08-5537 8300, 073-376 59 33