Skip to main content

KTH avbryter förhandlingarna med CAE

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 17:42 CEST

Med anledning av de nya uppgifter som framkommit i KTH:s kontakt med Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har KTH beslutat att avbryta förhandlingarna med det kinesiska flygforskningsinstitutet CAE.

Det tilltänkta forskningssamarbetet för grundläggande forskning inom strömningsmekanisk modellering inbegriper mjukvaran EDGE.

–Vi har idag fått bekräftat från ISP att en begäran om prövning inte med säkerhet skulle tillstyrkas, trots att programvaran inte är klassad som krigsmateriel. Detta skulle i så fall bero på ISP:s bedömning av användningen av mjukvaran och inte mjukvaran i sig, säger Peter Gudmundson.

På Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI:s, initiativ gjorde ISP 2012 en prövning av EDGE och kom fram till att den utgör en generell kod för aerodynamiska analyser och inte krigsmateriel. KTH har med utgångspunkt i den bedömningen fört förhandlingarna med CAE om samarbete kring EDGE.

Han poängterar att avtalet som det förhandlats om mellan KTH och CAE rör fri och öppen grundforskning inom aerodynamikområdet.

– Förutsättningarna för det planerade forskningssamarbetet har förändrats och därför avbryter vi förhandlingarna med omedelbar verkan, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Nu blir det tilltänkta forskningssamarbetet inte av. Men KTH kommer genomföra den beslutade utredningen avseende den formella hanteringen av det aktuella ärendet samt rutiner kring den här typen av samarbeten och avtal.

För mer information, kontakta Peter Larsson på 076 - 050 69 60.