Skip to main content

​KTH i världstoppen inom hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 15:54 CEST

När världens universitet och högskolor nu rangordnas av brittiska Times Higher Education (THE) i en ny rankningslista hamnar KTH på sjunde plats av sammanlagt 500 universitet. Rankinglistan offentliggörs idag och baseras på FN:s globala hållbarhetsmål.

Syftet med rankingen, THE University Impact Rankings, är att ge en bild av lärosätens samhällspåverkan genom att mäta hur de lever upp till målen för hållbar utveckling som antogs 2015. Elva av totalt 17 mål ingår i rankingen och KTH rankas som helhet på sjunde plats av sammanlagt 500 universitet.

Främsta rankingpositioner får KTH för områdena arbetsvillkor, innovationer och klimat. Inom hållbarhetsmålen "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt" och "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur" rankas KTH på andra respektive tredje plats i världen. Inom målet "Bekämpa klimatförändringarna" rankas KTH på nionde plats.

– Det är lysande och visar att vi är på rätt väg inom många områden. Här har vi ett kvitto på att vi är framgångsrika. Den här rankingen är spännande för att den kombinerar traditionella akademiska data, som till exempel publiceringar, med information om hur vi sköter vår egen verksamhet, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

För Lisa Ericsson, chef på KTH Innovation, är hållbar utveckling en prioriterad fråga i arbetet med att stödja uppstartsföretag med ursprung från KTH. Att arbetet nu gett resultat i global konkurrens med andra lärosäten är extra roligt, säger hon.

– Vi ska intensifiera arbetet ännu mer, bland annat med ett stort projekt som syftar till att öka antalet hållbara idéer från KTH som når marknaden. Vi ser att det finns ett stort intresse och hög medvetenhet för hållbarhet bland dem som kommer till oss med sina idéer. Det gäller både från studenter och från våra nätverk av investerare och externa entreprenörer.

Att lyckas väl inom en global ranking som är kopplad till FN:s hållbarhetsmål stärker KTH:s internationella konkurrenskraft, understryker Per-Anders Östling, universitetets rankingexpert.

– Att bli förknippad med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete stärker KTH:s position vid rekrytering av internationella studenter och forskare.

Bakgrund:

THE:s rankning baseras på en rad olika parametrar. Bland dem bibliometriska indikatorer (vetenskapliga publiceringar) samt en ryktesmätning. Rangordningen bygger också på uppgifter som skickats in av universiteten och som på något sätt berör de elva hållbarhetsmålen. Även information om antal studenter i olika ämnesområden, examina, ekonomi och antal uppstartsföretag ingår i underlaget. Särskilt fokus har riktats mot samverkan mellan universitet och myndigheter och hur mycket information om universitetens hållbarhetsarbete som är öppet tillgängligt. En framgångsfaktor är att KTH haft ordning och reda på data som lärosätet rapporterat in.

Fakta:

KTH:s resultat för respektive hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG) från FN:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8): 2
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (SDG 9): 3
  • Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13): 9
  • Genomförande och globalt partnerskap (SDG 17): 14
  • Hållbara städer och samhällen (SDG 11): 28
  • God utbildning för alla (SDG 4): 37
  • Jämställdhet (SDG 5): 101-200