Skip to main content

KTH spår en tuff framtid för Sveriges universitet

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2008 10:15 CET

Enligt en internationell utvärdering och omvärldsanalys som Kungliga Tekniska högskolan gjort, går europeiska universitet en tuff framtid till mötes. Kampen om världens studenter hårdnar, rankningar ökar och det ställs högre krav på forskning som genererar vetenskapliga genombrott. Nu formulerar KTH en global strategi för att stärka sin konkurrenskraft för kommande år.

Tillväxtländerna växlar upp. Att Kina bygger 50 nya universitet och Dubai har startat en fond värd 10 miljarder USD för att producera världsledande kunskap, är bara några få exempel på signaler från en omvärld med allt högre forskningsambitioner. KTH tänker inte halka efter och har därför låtit sig utvärderas av 80 internationella experter för att hitta vägledning i sina forskningssatsningar. Slutsatserna presenteras nu i rapporten KTH RAE 2008 (International Research Assessment Exercise).

- Granskningen har gett KTH väsentlig information om våra styrkor, svagheter och framtida potential. Bland annat producerar vi fler spin-offs än huvuddelen av ledande amerikanska universitet och patentnivåerna stiger. Samtidigt behöver vi bli bättre på att marknadsföra oss internationellt, säger Tuula Teeri, prorektor vid KTH.

I utvärderingen lyfts det också fram att KTH har en hög citeringsnivå, närmare bestämt 32 procent över det internationella genomsnittet. Det är tecken på hög forskningskvalité och viktigt för tilldelning av både externa och statliga anslag. Expertpanelen rekommenderar att KTH fokuserar sina resurser på forskningsområden som kan generera lösningar för samhällets främsta behov.

- I en global ekonomi blir det allt viktigare att generera genombrott som revolutionerar industri och samhälle. Vi har därför identifierat fem olika forskningsområden av stor framtida betydelse; energiteknik, nya material, IKT, transportteknik, teknik inom medicin och hälsa. Inom samtliga dessa områden kommer stora satsningar att göras, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

RAE-rapporten har utgjort ett viktigt underlag till de strategier KTH har formulerat i sin utvecklingsplan 2009-2012 som presenteras inom kort. Hela rapporten finns att läsa på www.kth.se/rae

För mer information vänligen kontakta:

Peter Gudmundson, Rektor på KTH
Tel: 08-790 70 01, e-post: rektor@kth.se

Tuula Teeri, Prorektor på KTH
Tel: 08- 790 87 94, e-post: prorektor@kth.se

Kjell Carli, Presskontakt
Tel: 08-790 82 13, mobil: 070-338 82 13, e-post: press@kth.se