Skip to main content

KTH: Utmärkt med 5-årig civilingenjör

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:14 CET

- Ett viktigt erkännande av att arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna är av stor betydelse för samhällets fortsatta utveckling. Så kommenterar Anders Eriksson, prorektor vid KTH, riksdagens beslut att förlänga utbildningarna till 200 poäng från och med 1 juli 2007.

- Vi har arbetat för att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna i alla avseenden ska vara minst likställda med de nya masterexamina. Det gick som vi hoppades, vi tycker beslutet är i alla delar utmärkt, sager Anders Eriksson.

KTHs arkitekt- och civilingenjörsutbildningar kommer delvis att omstruktureras som en följd av riksdagsbeslutet, men även i fortsättningen vara sammanhållna utbildningar som leder till examen efter fem år.

- Vi tror på att civilingenjörs- och arkitektexamina fortsatt kommer att ha en mycket stark status på en svensk arbetsmarknad, och att det därför är viktigt att ha kvar en entydig utbildning med detta syfte. Samtidigt ser vi att många av dagens studenter söker valfrihet i sin utbildning, både geografiskt och ämnesmässigt. Det är därför också viktigt att erbjuda en tydligt definierad valfrihet.

Möjligheten för studenterna att utforma sin utbildning följer intentionerna i Bologna-processen. Bland annat kommer det att finnas en möjlighet för de studerande att under det tredje året göra ett 10 poängs examensarbete för kandidatexamen. Efter kandidatexamen kan man avsluta sin utbildning vid något annat universitet i Sverige eller utomlands.

Den som vill fortsätta direkt till en civilingenjörs- och arkitektexamen går i stället kurser motsvarande 10 poäng. Utbildningen fortsätter i en vald kompetensinriktning och avslutas med ett examensarbete om 20 poäng. Denna struktur underlättar även för dem som efter tre års utbildning vid något annat lärosäte vill avsluta sina studier vid KTH.

- Trygg valfrihet är mitt sätt att uttrycka detta. Man ska ha valfriheten att ändra sig, men inte hela tiden behöva hålla på att välja och göra taktiska överväganden. En gymnasist ska kunna lita på att KTH har tänkt igenom och förklarat alla de olika studievägar som leder till ett framgångsrikt yrkesliv, säger Anders Eriksson.

Vid sidan av de två avslutande åren i civilingenjörsutbildningen kommer KTH att erbjuda masterprogram som omfattar 80 poäng. Masterutbildningen bygger på en tidigare examen på minst 120 poäng, exempelvis kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, avlagd vid KTH eller något annat lärosäte. De flesta av masterutbildningarna är internationellt inriktade och ges på engelska.

De studenter som började studera på ett 180 poängs civilingenjörs- eller arkitektprogram före 1 juli 2007 har möjlighet att komplettera utbildningen till en 200 poängs examen. Dessa kompletterande kurser kommer att erbjudas under vårterminen 2007, eventuellt redan från höstterminen 2006. Utbildningen måste slutföras efter 1 juli 2007 för att den nya examen ska kunna utfärdas.

Kontakt: Anders Eriksson, prorektor vid KTH, tel: 08-790 79 50, e-post: anderi@kth.se

Christer Gummeson
informationsenheten, KTH
Vallhallav 79
100 44 STOCKHOLM
tel 08 - 790 61 77, 070 - 536 61 77
fax 08 - 790 88 60