Skip to main content

KTH vann EU-uppdrag för innovationer

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:51 CET

Forskningsministern: Fjäder i hatten för svensk forskning

KTH tillhör de två vinnande konsortier som ska göra Europa till global ledare för innovationer inom ICT och Hållbar energi. Det prestigefyllda EU samarbetet EIT har bildat tre nya så kallade Knowledge and Innovation Communities (KIC) med en helt ny syn på hur innovationer ska tas fram.

KTH finns med som ledande part i två av dessa KIC som ska arbeta för en djupare integration mellan forskning, utbildning och innovation. Syftet är att öka EU-ländernas globala konkurrenskraft genom att ta fram fler innovativa produkter för världsmarknaden inom strategiskt viktiga områden.

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz gläds med de svenska framgångarna:

– Att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv har varit en prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet i EU. Det är avgörande för att stärka Europas konkurrenskraft. European Institute of Technology är en viktig aktör i utvecklingen av den så kallade kunskapstriangeln. Naturligtvis känns det bra att Sverige och KTH valts ut att delta i ett så tidigt skede. Det är en fjäder i hatten för svensk forskning, säger han.

KTH ingår som en ledande part i konsortierna ”EIT ICT Labs” och ”KIC InnoEnergy”, som i hård konkurrens valdes ut av EIT:s styrelse på onsdagskvällen. I konsortierna ingår forskningsinstitut, stora teknikföretag och flera av de ledande tekniska universiteten i Europa.

– Det känns fantastiskt. Det här ger KTH enastående möjligheter att utvecklas tillsammans med de ledande universiteten, instituten och industrierna i Europa. Härligt att vi lyckats leda ett riktigt stor ansökan till framgång, säger Gunnar Landgren, vicerektor på KTH, som samordnat ansökan för ”EIT ICT Labs”.

Arbetet inom EIT organiseras inom olika så kallade KIC:s som vardera har en årlig budget på 1,5 miljarder kronor och ska arbeta långfristigt med ett 7–15 års perspektiv. När KTH nu som ledande part ska vara med att bygga upp två KIC:s kan det beskrivas som ett kraftfullt erkännande av KTH:s styrka inom kunskapsområdena ICT och hållbara energilösningar.

”EIT ICT Labs” är inriktat mot mjukvaruteknik och IT-tjänster. Konsortiets huvudnoder är Stockholm, Berlin, Eindhoven, Helsingfors och Paris. Den svenska noden, med KTH som största partnern i samarbete med SICS, Ericsson och TeliaSonera, ska bland annat ansvara för utbildningsfrågor och för området mobil kommunikation.

– En central del i konsortiet är att omsätta forskning i affärsidéer, företagande och tillväxt. Att skapa en positiv syn på entreprenörskap redan under utbildningen blir avgörande för Europas framtida kompetensförsörjning, säger Gunnar Landgren.

KTH är också ledande partner inom konsortiet ”KIC InnoEnergy”. Här ansvarar Sverige genom KTH och Uppsala universitet för områdena smarta elnät och elektrisk energilagring i ett samarbete med ABB och Vattenfall. I konsortiet ingår även noderna Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven/Leuven, Barcelona och Krakow.

– Framgången för vår ansökan bekräftar att Stockholm/Uppsala är en av de ledande aktörerna inom hållbara energisystem och energiutveckling. Vi får nu ett väldigt viktigt uppdrag att leda och stärka innovationsarbetet inom energiområdet i Europa, säger Ramon Wyss, vicerektor på KTH, som har koordinerat ansökningsarbetet från svensk sida.

Det konkreta arbetet inom konsortierna omfattar aktiviteter både på övergripande europeisk nivå och på lokal nivå inom de olika noderna. Inom ”KIC InnoEnergy” kommer KTH att tillsammans med Uppsala universitet bygga upp ett innovationscentrum inom miljöteknik och hållbara energilösningar med aktivteter på båda universitetens campus.

– Centren blir en av flera spännande mötesplatser för att skapa förbindelser mellan näringsliv, forskning och utbildning, vilket förväntas leda till en ny anda av entreprenörskap och kreativitet. Lokalerna ska bli en kombination av labbmiljö, lärandemiljö och affärsutvecklingsenhet, säger Ramon Wyss.

Inom ”EIT ICT Labs” kommer KTH att skapa en rad aktiviteter i Kista. Tillsammans med bland andra STING och Electrum-stiftelsen ska man driva projekt som integrerar utbildning, forskning och innovation för att stärka det lokala innovationssystemet.

Nu väntar några månaders formella kontraktsförhandlingar innan verksamheten drar i gång på allvar. Detaljerna kring hur arbetet ska byggas upp inom respektive KIC kommer att successivt klarna allteftersom formalia och strategi nu ska omsättas i konkreta verksamhetsplaner för respektive konsortium.

Mer information:

- Peter Gudmundson, rektor, KTH. 08 - 790 70 01.

- Gunnar Landgren, vicerektor, KTH, samordnare för EIT ICT Labs, e-post: gl@kth.se, 08 - 790 42 22, konsortiets websida: www.eitictlabs.eu.

- Ramon Wyss, vicerektor, KTH, samordnare för KIC InnoEnergy, e-post: wyss@nuclear.kth.se, 08 - 790 84 09.