Skip to main content

KTHs hedersdoktorer utsedda

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 10:00 CEST

KTH har utsett 2003 års hedersdoktorer. Doktorshattar väntar i höst trion Gunnela Westlander, tidigare forskningschef vid Arbetslivsinstitutet, Leif Östling, VD för Scania, samt Jean-Marie Lehn, nobelpristagare i kemi.

Installationen sker vid promotionshögtiden i Stockholms Stadshus den 14 november.

Gunnela Westlander
Gunnela Westlander är professor emerita och före detta forskningschef vid Arbetslivsinstitutet.

Hon är en av banbrytarna inom området arbetslivets psykologi och hennes forskning har alltid haft anknytning till teknik. Utifrån ämnet Integrerad produktutveckling vid KTHs institution för maskinkonstruktion har hon hållit i mycket uppskattade kurser för forskarstuderande, utbildning som lockat till sig doktorander från lärosäten över hela landet.

Hon har under hela sin yrkestid värnat starkt om forskningsmetodik i det vetenskapliga arbetet. Hennes unika bidrag rör kvalitativa forskningsmetoder, såsom intervjuteknik i samband med forskning. Hon har därtill på ett lysande sätt pekat på vikten av psykologisk och arbetsvetenskaplig kunskap i ingenjörsarbetet, inte minst i tekniskt utvecklingsarbete.

Leif Östling
Leif Östling är VD för Scania med såväl civilingenjörs- som civilekonomsexamen.

Han har under många år främjat samarbetet mellan Scania och KTH. De täta kontakterna har bland annat resulterat i en professur inom förbränningsmotorteknik, ett flertal disputerade forskare och ett antal doktorander inom områden som produktutveckling och produktion. Organisatoriskt går samarbetet även igen i KTHs Fordonstekniska Centrum och i WoxénCentrum.

Leif Östling är en sann "industrialist". Han kom till Scania 1972 efter civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har förutom VD-stolen innehaft ett rad andra betydande poster vid företaget och även suttit i styrelsen för ytterligare ett flertal tunga industribolag.

Jean-Marie Lehn
Jean-Marie Lehn fick tillsammans med D J Cram och C J Pedersen 1987 års nobelpris i kemi.

Professor Lehn ligger bakom begreppet supramolekylär kemi, vilket avser de processer som håller ihop olika molekyler vid mer komplexa strukturer. Det är ett väletablerat område inom kemin med tillämpningar inom vitt skilda områden såväl innanför som utanför kemins gränser. Lehns studier har spelat en viktig roll inom bland annat medicinsk diagnostik, molekylär elektronik och nanokemins utveckling.

Jean-Marie Lehn är i huvudsak verksam vid Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) i Strasbourg. Han har haft återkommande kontakter med KTH sedan tidigt 1980-tal vilket inspirerat forskningen inom inte minst organisk kemi.

KTHs nya hedersdoktorer installeras vid promotionshögtiden i Stockholms Stadshus den 14 november.

För mer information kontakta Hedersdoktorskommittens ordförande, Lena Mårtensson, tel: 08-790 61 75.