Skip to main content

KTHs prorektor Tuula Teeri blir rektor för Aalto-universitetet i Helsingfors

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2008 11:40 CET

Stiftelsen för Aalto-högskolan har utnämnt Tuula Teeri, prorektor och ställföreträdande rektor vid KTH, till den första rektorn för Aalto-universitetet. Aalto-universitetet i Helsingfors är en sammanslagning av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella skolan och Tekniska högskolan i Helsingfors. Tuula Teeri tillträder sin nya tjänst 1 april 2009.

- Det faktum att vår prorektor Tuula Teeri nu blir rektor för Aalto-universitetet är ett tecken på KTHs ställning. För min egen del tycker jag förstås att det är mycket tråkigt att Tuula lämnar KTH och sitt uppdrag som prorektor. Det har varit mycket givande att få arbeta tillsammans med henne under det här året. Samtidigt vill jag verkligen gratulera Tuula till den stora utmaningen att leda det nya Aalto-universitetet. Jag ser fram emot att vidareutveckla det redan goda samarbetet som KTH genom åren har haft med den Tekniska högskolan i Helsingfors, säger KTHs rektor Peter Gudmundson.

Tuula Teeri kom till KTH 1996 som gästprofessor från forskningsinstitutet VTT i Finland, där hon tog sin doktorsexamen i molekylärgenetik vid Helsingfors universitet. Sedan 1998 är hon professor i träbioteknik på KTH och har varit drivande i arbetet med att stärka och utveckla områdets position - bland annat som forskningsledare för Biomime, Strategiskt forskningscentrum för biomimetisk fiberteknik. Inom Biomime arbetar man med att efterlikna biologiska system för att få fram nya material med specifika egenskaper. Tuula Teeri har vidare varit prodekan för Skolan för bioteknologi, KTH, och ledamot i KTHs fakultetsnämnd, och hon har många förtroendeuppdrag inom akademin, samhället och företagsvärlden.

Under 2008 har Tuula Teeri varit ledande i arbetsprocessen med den internationella utvärderingen av KTHs forskning RAE 2008 (Research Assessment Exercise), som presenterades nyligen. Det är en utvärdering som har resulterat i en mycket tydligare bild av KTHs styrkor och svagheter och vilka områden man ska fokusera på framöver.

- Jag är oerhört entusiastisk inför denna utmaning. Universiteten förnyas överallt i Europa och Aalto-universitetet är en vägvisare i denna förändring. Kombinationen av de starka kompetensområdena vid Helsingfors handelshögskola (HSE), Konstindustriella högskolan (TaiK) och Tekniska högskolan (TKK) gör denna reform unik. Att Finlands regering, näringslivet och samhället engagerar sig i reformen av det finska universitetssystemet ser jag som något mycket betydelsefullt, säger Aalto-universitetets nya rektor Tuula Teeri.

Processen med att utse en ny prorektor vid KTH kommer att initieras så snart som möjligt.

Se även information på Aalto-universitetets webbplats http://www.aaltoyliopisto.info/sv/news/professor-tuula-teeri-till-rektor-f-r-aalto-universitetet

Kontaktperson för KTH: Peter Gudmundson, KTHs rektor, tel 08-790 70 01, e-post rektor@kth.se