Skip to main content

Nya metoder för mikrotillverkning

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:57 CEST

– KTH och Pondus Instruments i nytt europeiskt forskningskonsortiumEuropeiska högskolor och industriella intressenter samarbetar just nu inom EU-projektet Q2M för att ta fram nya mikrotillverkningsteknologier som gör det möjligt att i stor skala integrera högkvalitativa material med mikrosystem. Q2M, arbetsnamnet för ”Batch integration of high-Quality materials to Microsystems”, stöds med 3,2 miljoner euro av EU.Olika mikrotillverkningsteknologier används för framställning av en stor mängd skilda typer av komponenter och system i storleksordningen från några mm ner till 100 nanometer. Bilindustrin, automationsindustrin, telekomområdet, reproteknik, medicinsk teknik och bioteknisk apparatur är några områden där dessa används. Tanken är att de tekniker som utvecklas inom projektet ska tillämpas på bland annat mikroventiler, mikrospegelmatriser och komponenter för radiosystemteknik (RF-MEMS).– Flera högkvalitativa material för olika mikrokontrollfunktioner finns redan. Till exempel minnesmaterial som alltid återtar en viss form, piezokeramiska material som omvandlar spänning till rörelse, och supersläta och supertunna kristallina skikt, som har precis rätt egenskaper för tillämpningar av den här typen. Dagens tillverkningstekniker för massframställning av mikrosystem är för det mesta desamma som används när man bygger upp integrerade kretsar – och tyvärr tenderar dessa metoder att fungera mindre bra med andra material än de gamla välkända. Anpassning av de nya högprestandamaterialen till mikrosystemtillverkningen är en av de stora utmaningarna när vi nu vill få fram nya tillämpningar, säger Wouter van der Wijngaart, docent vid avdelningen för Mikrosystemteknik på KTH och koordinator för hela projektet.– Dessa nya teknologier kommer att tillåta en miniatyrisering av våra tryckregulatorkomponenter från flera centimeters storlek ner till bara några millimeter. Detta kommer förhoppningsvis att öppna en mycket större marknad för de aktuella produkterna. Vi förväntar oss också starkt reducerade produktionskostnader jämfört med dagens, säger Lars Göransson, vd för Pondus Instruments.


Q2M-konsortiet, som skapats just för att vidga gränserna för denna teknologi, följer två huvudstrategier: dels att använda dessa nya högkvalitativa material som en del i nya kompositmaterial, dels att utveckla nya sätt att foga ihop de olika materialen. I det senare fallet kan till exempel hela skikt av sådana nya material överföras till olika halvledar- eller polymer-mikrostrukturer genom ett slags limningsteknik.Konsortiet består av högskolor och teknikutvecklingsbolag som var och en är expert och/eller pionjär på sitt speciella delområde men också av slutanvändare; tanken är att förankra idéerna i dagens faktiska industriella behov och därmed också säkra deras praktiska tillämpning och vidare utveckling.Hemsida: http://q2m.4m-net.orgFör vidare upplysningar:

Projektledare: Wouter van der Wijngaart, docent vid avdelningen för Mikrosystemteknik, KTH.

Tel. +46–733254021, E-mail: wouter@ee.kth.seLars Göransson, vd Pondus Instruments AB,

Tel. +46-8-383490, E-mail: lars.goransson@pondus-instruments.se